Innehåll

Balans fördjupning nr 1 2020

14 år med rörelseförvärv enligt IFRS 3

Balans Fördjupning nr 1/2020 är fylld med spännande läsning! För 14:e året har Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin studerat hur de noterade företagen identifierar immateriella tillgångar. Det har resulterat i ett antal fördjupningsartiklar i Balans. Författarna har drivits av viljan att se hur de noterade företagen tillämpar de nya reglerna från och med helårsrapporterna för 2005, om identifiering och rapportering av immateriella tillgångar. Med åren har även den efterföljande redovisningen av goodwill, förenklat kallad nedskrivningar av goodwill, tillkommit. Årets resultat hittar du under rubriken Rörelseförvärv enligt IFRS 3.

I detta nummer lyfts även frågan om hur den uppdaterade koden för bolagsstyrning förhållet sig till ett näringsliv där det inte längre enbart handlar om att fördela överskott till olika intressenter, utan även om att bygga gemensamma värden. Sophie Nachemson-Ekwall riktar kritik mot Kollegiets ensidiga fokus på aktieägarnas intresse och förtigandet av de anställdas roll i bolagsstyrningen i artikeln Gör om gör rätt. Missa inte den.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...