Coronapandemin påverkar hela samhället. Det märks även i Balans Fördjupningsbilaga nr 2, där inte mindre än fem av fördjupningsartiklarna är corona-relaterade. FARs Policygrupp för redovisning uppmärksammar i en artikel skriven av Pernilla Lundqvist och Eva Törning frågor i redovisningen avseende korttidsarbete, Johanna Svensson tipsar om vad som är bra att tänka på vid granskning av fortsatt drift, Niclas Hellman granskar redovisningen av kreditförluster i svenska banker, Fredrik Ljung och Carl Svernlöv reder ut frågan om bolaget kan ta tillbaka beslutad utdelning och Stefan Sundgren skriver om konkurser och rekonstruktioner ur ett principiellt (teoretiskt) perspektiv.

Men allt rör inte corona. Hur påverkas till exempel tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser när nya regelverk införs? I det här fallet handlar det om implementeringen av IORP 2 i svensk lag. Henrik Persson belyser ett antal väsentliga frågeställningar och redogör för insikter och erfarenheter att ta med sig i förvaltningsrevisionen eller i diskussionerna med ledningar och styrelser i dessa företag.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49