Innehåll

Balans nr 2 1975

Debatt

Med anledning av de i BALANS nr 1 intagna artiklarna om revisorns befattning med framåtriktad information har följande kommentarer inkommit.

Tidningen har erbjudit mig att bemöta Ulf Gometz kommentarer till mitt inlägg i första numret av BALANS. Jag har dock ingen anledning att gå i polemik med en debattör som argumenterar mot saker som jag aldrig hävdat. Exempelvis tycks Ulf Gometz ha fått för sig att jag inte anser det behövligt att använda siffror för att bedöma hur ett företag sköts.

Jag ska därför nöja mig med att göra ett för mig viktigt påpekande: Revisorernas lagstadgade tystnadsplikt förbjuder dem inte ”i praktiken” från att inhämta upplysningar vare sig från de fackliga representanterna eller från någon annan.

Birgitta Sundelin

Om jag skulle ha argumenterat mot saker som Birgitta Sundelin aldrig hävdat beklagar jag detta. Jag kan endast försäkra att det i så fall är oavsiktligt och ser en viss tröst i det faktum att Birgittas inlägg in extenso fanns med i samma tidningsnummer.

Jag tror inte att Birgitta Sundelin anser det obehövligt att använda siffror för att bedöma hur ett företag sköts. Däremot fick jag den uppfattningen att hon underskattade betydelsen av ett rättvisande (kontrollerat) sifferunderlag.

Det är naturligtvis riktigt att revisorernas lagstadgade tystnadsplikt inte förbjuder dem att inhämta upplysningar, vare sig formellt eller i praktiken. Därför har jag som framgår av min artikel heller inte påstått detta. Jag har däremot sagt att bakgrunden till revisorernas återhållsamhet i detta avseende är dels 1) den lagstadgade tystnadsplikten som i praktiken starkt begränsar hans möjligheter att inhämta synpunkter från fackliga representanter m fl, dels 2) lagkommentarernas restriktiva tolkning av begreppet förvaltningsrevision. Påståendet är jag beredd att belägga med exempel ur praktiken. Det begränsade utrymmet omöjliggör emellertid exemplifieringen här.

Diskussionen om revisorernas nuvarande och historiska insatser har sitt intresse – det viktiga enligt min mening är deras framtida verksamhet. Mot den bakgrunden vore det olyckligt om diskussionen med Birgitta Sundelin skulle sluta här. Varför inte – Birgitta Sundelin och Christer Jonsson exempelvis – delge BALANS’ läsekrets i ett kommande nummer arbetstagarsidans förväntningar på de auktoriserade revisorerna i samband med att avtalet om arbetstagarkonsulter m m träder i kraft?

Ulf Gometz

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...