Innehåll

Balans nr 9 1978

”Jan Lindeberg: Svåråtkomliga rådgivare

Tror någon förnuftig människa att det inte finns en enda revisor, auktoriserad eller inte, vars moral inte tillåter honom eller henne att t ex ge en företagare ett råd om hur han på ett olagligt men nästan helt ofarligt sätt kan göra en smart konkurs eller smita från skatten?

För att använda aktuell terminologi finns naturligtvis både vita, grå och svarta revisorer, likaväl som det finns t ex advokater och företagare av skiftande kulör. Att ge råd är aldrig olagligt. Hur ska då myndigheterna kunna komma åt en försvinnande liten andel revisorer som ger råd till ekonomiska eller organiserade brottslingar? Myndigheterna har nog svårt att komma åt brottslingarna med tanke på hur diffus lagstiftningen är, hur begränsade resurserna är och hur komplicerade brotten är.

Även efter Ulf Gometz artikel tror jag att revisorers moral varken är större eller mindre än advokaters eller företagares.”

Jan Lindeberg