Min artikel tillställdes G-P i mitten av juni efter avslutningen av Lindebergs artikelserie. Den publicerades av G-P 18 juli 1978 med samtidigt genmäle av Jan Lindeberg. Hemkommen från resa 26 juli insände jag omedelbart repliken. Repliken kunde enligt G-P icke publiceras, eftersom det var svårt följa debatten ”med så långt mellanrum”.

Samma månad, juli 1978, hade chefredaktören Lars Hjörne en ”intern” presspolemik med kulturchefen Karl Beijbom. Den 30 juli 1978 skriver Lars Hjörne i det sammanhanget: ”Trogen den liberala pressideologin, som värnar om den fria debatten, genmälesrätten och de annorlunda åsikterna ....” etc. Genmälesrätten. Jag tror nog Lars Hjörne är ärlig och menar allvar. Det må dock förlåtas om den, genmälesrätten, ibland för folk i allmänhet verkar ganska fiktiv vid en polemik med tidningsmän. Det känns som att duellera med en utmanare som själv valt vapen – ett vapen han är specialutbildad på –, som dessutom äger vapnet och slutligen själv bestämmer om motståndaren skall få låna det eller ej.

För övrigt skall det bli intressant att se vad Brottsförebyggande Rådet, som också gått igenom AMOB:s material, har att säga om revisorernas befattning med den ekonomiska brottsligheten.

Ulf Gometz