Innehåll

Balans nr 9 1978

Kommentar om presspolemik

Min artikel tillställdes G-P i mitten av juni efter avslutningen av Lindebergs artikelserie. Den publicerades av G-P 18 juli 1978 med samtidigt genmäle av Jan Lindeberg. Hemkommen från resa 26 juli insände jag omedelbart repliken. Repliken kunde enligt G-P icke publiceras, eftersom det var svårt följa debatten ”med så långt mellanrum”.

Samma månad, juli 1978, hade chefredaktören Lars Hjörne en ”intern” presspolemik med kulturchefen Karl Beijbom. Den 30 juli 1978 skriver Lars Hjörne i det sammanhanget: ”Trogen den liberala pressideologin, som värnar om den fria debatten, genmälesrätten och de annorlunda åsikterna ....” etc. Genmälesrätten. Jag tror nog Lars Hjörne är ärlig och menar allvar. Det må dock förlåtas om den, genmälesrätten, ibland för folk i allmänhet verkar ganska fiktiv vid en polemik med tidningsmän. Det känns som att duellera med en utmanare som själv valt vapen – ett vapen han är specialutbildad på –, som dessutom äger vapnet och slutligen själv bestämmer om motståndaren skall få låna det eller ej.

För övrigt skall det bli intressant att se vad Brottsförebyggande Rådet, som också gått igenom AMOB:s material, har att säga om revisorernas befattning med den ekonomiska brottsligheten.

Ulf Gometz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...