Innehåll

”Jag har med intresse tagit del av auktor revisor Bergströms synpunkter. Med anledning därav känner jag ett behov att framhålla att man i varje särskilt fall bör granska skattesituationen för att se om liknande förhållanden även kan råda på någon annan punkt. Vidare har man givetvis anledning dra konsekvenserna av de förändringar på skatteområdet som kan komma framöver. Det har ju sålunda signalerats att man överväger att minska möjligheterna till avsättning till obeskattade reserver och i gengäld sänka aktiebolagsskatten.”

Sigurd Hansson, universitetslektor Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet