I Balans 12/87 inleddes en artikelserie på temat Revisorer att minnas. Serien är tillägnad revisorspionjärerna, dem som auktoriserades i yrkets barndom. Kårens födelse kan dateras jämnt 75 år tillbaka, till december 1912, då Stockholms Handelskammare utdelade revisorsauktorisation till sex personer.

I decembernumret beskrev vi hur den segdragna frågan om en revisorsauktorisation äntligen löstes i Stockholm, och hur auktorisationsförfarandet så småningom spreds över landet, även om det ännu 1920 inte fanns mer än 20 auktoriserade revisorer och handelskammaren i Göteborg stod emot nyordningen i 15 år – ända till 1927.

Personer som hittills uppträtt är Oskar Sillén, Lars Ture Bohlin, Seth Svensson, Sven Hagström, Nils Olsson, Einar Cassel, Fritz Tjus, Olof Regnstrand – och kvinnopionjären Thyra Svensson, som 1914 inträdde i ett yrke vars utövare ännu i dag till 85 % är män.

Vi har sett pionjärerna bilda först den nuvarande Svenska Civilekonomföreningen 1912 och sedan FAR 1923 (med de problem som relationerna till det redan existerande SRS förde med sig), och vi har bevittnat hur FARs första förlagsprodukt – Sven Hagströms Kassakontroll och kassarevision – recenserades som ”den första svalan om våren”!

I detta nummer av Balans får vi följa den fortsatta utvecklingen.

Anneli Noréus