Efter att de senaste sex åren ha legat mycket nära förstaplatsen lyckades äntligen STORA vinna tävlingen om årets mest välgjorda och informativa årsredovisning.

Med raska vinnarsteg gick VD Bo Berggren fram för att motta priset och hålla ett underhållande tal som lockade fram många skratt.

Speciellt lustigt tyckte åhörarna det var att få se en tidig version av STORAs redovisning från 1965 med ett uppslag föreställande kor i olika positioner.

– När jag kom till STORA 1984 var redovisningarna inte särskilt bra, sa han. Det året bestämde vi oss dock för att bli en av de tio bästa. Man ska aldrig ha som mål att bli bäst. Det är bättre att vara god tvåa än etta utan att veta varför man vunnit, sa Bo Berggren.

Olika områden separat

Juryn motiverade förstaplatsen med att redovisningen är lättöverskådlig och väldisponerad. Bland annat presenteras de olika verksamhetsområdena separat och redovisningen av sale and lease back-affären av vattenkraft är mycket tydlig.

– I och med att företaget kontinuerligt förändrats har vi övats i att förklara den formella koncernstrukturen och den tänkta situationen, sa Sten Holmberg. Som redovisningschef är han närmast ansvarig för den vinnande årsredovisningen och delårsrapporten. Han har skrivit 95 procent av all text.

– 1984 var vårt första tävlingsår och då började vi rikta oss primärt till de som använder årsredovisningen som ett arbetsredskap. Sekundärt ska även vanliga aktieägare kunna läsa och förstå redovisningen, sa Sten Holmberg.

Förutom förstapriset delades en rad hedersomnämnanden ut. Dessa gick till Östgöta Enskilda Bank – som fick en särskild eloge för de många sidorna analyser och förklaringar av bankens verksamheter – Trygg-Hansa Holding, SSAB, Procordia, Norsk Hydro, Nordstjernan, Marieberg, Lindab och AGA.

Lena Gustafsson