Innehåll

Att använda telefax är ett särskilt område som, åtminstone i vid bemärkelse har med tystnadsplikten att göra. Via faxen är risken stor att konfidentiella uppgifter hamnar i orätta händer.

Det är mycket lätt att slå fel nummer så att faxet hamnar hos fel person.

Sedan kan det vara problematiskt att man inte har någon hundraprocentig kontroll på att faxet kommer fram.

Om faxet kommer fram vet man inte riktigt säkert vem som tar emot det. I och för sig omfattas alla anställda på en revisionsbyrå eller en advokatbyrå av samma tystnadsplikt som revisorn eller advokaten själv.

Men det är alldeles givet att viss information är sådan att den bara ska läsas av en enda person. Då får den personen passa faxen eller avstå från att använda den.

– Jag tycker inte att man ska skicka konfidentiell information via fax, säger advokat Peter Danowsky. Aldrig någonsin. Risken är för stor att man slår fel nummer, att meddelandet hakar upp sig i minnet på faxmaskinen eller att det läses av någon som inte bör läsa det. Det är bättre att buda över eller skicka sådant material med vanlig post.

Inge Wennberg