Innehåll

Balans nr 2 1992

Brev: SRS – Vi tar fasta på förslaget om att skapa ”stödgrupper”

Per Strandin har rätt när han menar att vi måste bli bättre på att konkret beskriva vad revision innebär och vad olika intressenter kan förvänta sig av revisorer. Jag tror inte det räcker med att informera om vad revision är utan vi måste tydliggöra revisionsinsatsen och förklara vilken nytta intressenterna har av en professionellt utförd revision. Detta är, för att citera SRS långtidsutredning, en av de viktigaste uppgifterna för kåren och organisationerna under 90-talet.

I artikeln tas anmälningar av revisorer upp och författaren påpekar helt riktigt att medlemmarna förväntar sig hjälp av sin yrkesförening i en sådan situation. Den hjälpen finns också att få från organisationerna. Inom SRS ger vi, efter bästa förmåga, medlemmarna stöd och hjälp, den kan vara juridisk eller annat slag. Per Strandins farhågor för att den egna disciplinverksamheten skulle lägga hinder för ett sådant stöd är således inte riktiga.

Uppgiften att ge hjälp och stöd är svår och därför finns det all anledning att ta fasta på förslaget att skapa ”stödgrupper”. Inom SRS kommer vi att överväga detta ytterligare tillsammans med andra möjligheter att ge medlemmarna bästa möjliga hjälp.

Martin Johansson, Kanslichef i SRS