I anslutning till reportagen om den svenska revisionsbranschen publicerar Balans också några tabeller som visar hur storleksförhållandena ser ut internationellt sett.

Ernst & Young var det företag som genomförde flest revisioner i stora noterade företag i världen under 1991.

Som framgår av tabell 1 här på uppslaget (se Balans 3/92, sid 40–41) räknade Ernst & Young bland sina klienter 3.231 stora företag med en sammanlagd omsättning (för bank- och finansbolag räknas i stället tillgångar) på 10.228 miljarder dollar. Det innebär att företaget är störst även med det måttet.

I samma uppställning blir Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) näst störst både vad gäller antal stora klienter och deras omsättning.

Deloitte Ross Tohmatsu (DRT) är det tredje största revisionsföretaget vad gäller antal stora klienter. Däremot kommer Coopers & Lybrand före i tabellen om man i stället ser på omsättning/tillgångar hos klientföretagen.

Som framgår av den andra tabellen är KPMG störst i världen om man ser till antal kontor (864 stycken) och antal partners (6.530). Då är Ernst & Young näst störst, följda av Coopers & Lybrand, DRT, Price Waterhouse och Arthur Andersen.

Revisionsbyråer sysslar i och för sig inte bara med revision, men det är den största delen av verksamheten och det är också den kärnaffär som kan leda till andra konsultuppdrag.

Tabell 1

Internationella revisionsbyråer och deras klientföretag – hela världen:

Antal företag

%

Byråer

Omsättning eller tillgångar**

%

1.627

7.36

Arthur Andersen

2.815

6.14

2.380

10.77

Coopers & Lybrand

6.639

14.47

2.726

12.34

Deloitte Ross Rohmatsu International

6.935

15.12

3.231

14.62

Ernst & Young International

10.228

22.29

3.163

14.32

KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler

8.466

18.45

1.691

7.65

Price Waterhouse

4.584

9.99

14.818

67.06

Deltotal ”Big 6”

39.667

86.46

351

1.59

BDO Binder

636

1.39

149

0.67

Dunwoody Robson McGladrey & Pullen

67

0.15

312

1.41

Grant Thornton International

210

0.46

348

1.58

Horwath International

154

0.34

51

0.23

Hodgson Landau Brands International

23

0.05

118

0.53

Moorres Rowland International

107

0.23

104

0.47

Pannell Kerr Forster

177

0.39

1.433

6.49

Deltotal ”Middle 7”

1.374

2.99

5

0.02

ACPA International

*

9

0.04

AFAi/Alliott Peirson International

1

*

36

0.16

BKR International

254

0.55

160

0.40

Clark Kenneth Leventhal

108

0.24

35

0.16

DFK International

31

0.07

9

0.04

GMN International

0

*

22

0.10

Independent Accountants International

32

0.07

15

0.07

The International Group of Accounting Firms

4

0.01

12

0.05

Jeffreys Henry International

0

*

17

0.08

Midsnell International

91

0.20

31

0.14

Moore Stephens

15

0.03

102

0.46

Nexia International

147

0.32

104

0.47

Summit International Associates, Inc.

45

0.10

25

0.1

TGI

9

0.02

528

2.39

Deltotal ”Smaller 14”

739

1.61

663

3.00

Ej revisor

76

0.17

4.654

21.06

Ej filialföretag

4.026

8.78

5.317

24.06

Deltotal

4.102

8.94

22.096

100.00

Totalt i världen

45.882

100.00

* Mycket små procenttal

** 1 miljarder US$. För företag i finanssektorn räknas tillgångar, för de övriga omsättning.

– Om man ser till hur central själva revisionen är för företagen så är det helt rimligt att bedöma deras position på världsmarknaden genom att mäta den delen, menar Vinod Bavisihi på Center for International Analysis and Research (CIFAR) som publicerat uppgifterna i sin senaste 875 sidor tjocka årsbok med titeln International Accounting and Auditing Trends.

Uppgifterna om byråernas storlek – som Balans publicerar som komplettering till reportagen om den svenska byråvärlden – är inte typiska för CIFARs tabellverk, som till största delen handlar om hur redovisningen i olika länder skiljer sig åt.

Hinder för investeringar

Bavisihi menar att skillnaderna mellan olika redovisningsstandards är ett verkligt hinder för globala investeringar. Det handlar verkligen inte om några förhållandevis obetydliga detaljer; företagens olika sätt att redovisa gör det svårt för en investerare att göra goda jämförelser mellan olika länder.

– Den ansvarige finanschef eller investerare som arbetar internationellt måste rangordna. Han kan inte bara säga att han ska köpa den bästa aktien i Tyskland, Japan och USA. Den bästa i ett land kanske inte är lika bra som den tionde i ett annat.

Några av de skillnader CIFAR särskilt pekar på i sammanhanget är:

Avskrivningars beräkning och behandling är förmodligen det område där standards mest skiljer sig, både mellan länder och mellan företag. Tydligast är detta när det gäller tillverkningsföretag.

Koncernredovisningen har visserligen blivit enhetligare sedan CIFARs förra undersökning men varierar fortfarande kraftigt, så att det kan vara svårt att jämföra vinster.

Olika principer för reservavsättning – oftast efter goda år – som syftar till att minska beskattningsbar vinst gör det också svårt att jämföra företag. Speciellt Tyskland och Japan tillåter enligt CIFAR sådana reserver.

Inge Wennberg

Tabell 2

antal kontor, partners, beräknat medeltal partners per kontor – totalt i världen:

Antal kontor

Partners

Byrå

% av partners totalt

Medeltal partners per kontor

289

2.478

Arthur Andersen

5.83

8.57

737

5.152

Coopers & Lybrand

12.12

6.99

722

4.823

Deloitte Ross Tohmatsu International

11.36

6.68

777

5.700

Ernst & Young International

13.41

7.34

864

6.530

KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler

15.36

7.56

496

3.113

Price Waterhouse

7.32

6.27

3.885

27.796

Deltotal ”Big 6”

65.47

7.17

377

1.556

BDO Binder

3.66

4.13

270

1.052

Dunwoody Robson McGladrey & Pullen

2.47

3.90

323

1.248

Grant Thornton International

2.94

3.86

212

824

Horwath International

1.94

3.89

215

703

Hodgson Landau Brands International

1.65

3.27

314

1.228

Moores Rowland International

2.89

3.91

247

766

Pannell Kerr Forster

1.80

3.10

1.958

7.377

Deltotal ”Middle 7”

17.35

3.77

69

221

ACPA International

0.52

3.20

156

487

AFAi/Alliott Peirson International

1.15

3.12

103

452

BKR International

1.06

4.39

102

466

Clark Kenneth Leventhal

1.10

4.57

199

518

DFK International

1.22

2.60

70

208

GMN International

0.49

2.97

167

536

Independent Accountants International

1.26

3.21

119

481

The International Group of Accounting Firms

1.13

4.04

94

350

Jeffreys Henry International

0.82

3.72

161

432

Midsnell International

1.02

2.68

11

78

Morison International

0.18

7.09

186

565

Moore Stephens

1.33

3.04

285

992

Nexia International

2.33

3.48

176

861

Summit International Associates, Inc.

2.03

4.89

187

639

TGI

1.50

3.42

2.085

7.286

Deltotal ”Smaller 15”

17.14

3.49

7.928

42.459

Totalt i världen

100.00

5.36