Balans nr 4 1994

Leif Berglund, auktoriserad revisor: ”På en liten byrå måste man ha bra samarbete med experter”

Leif Berglund har arbetat som revisor i över 30 år, i första hand på mindre byråer. 1986 bildade han sin egen Leif Berglund Revisionsbyrå AB.

Den ligger i Mellangården, ett mindre kontors- och industriområde i Upplands-Väsby utanför Stockholm. Leif är den ende auktoriserade revisorn på byrån som i övrigt har tre revisorer, varav en godkänd och en ”som är på väg att bli godkänd” som han säger.

Han har ett brett kontaktnät med utomstående konsulter.

– På en liten byrå måste man ha ett bra samarbete med experter, både med advokater och när det gäller skatter och försäkringar, förklarar Leif Berglund.

Mest om avtal

Kontakterna med advokaterna gäller i första hand avtalsskrivning, men Leif Berglund medger att han ”fuskar” ibland.

– Det har hänt att vi löst mycket enkla problem själva, men så fort det handlar om avtal eller blir komplicerat föreslår jag att klienten anlitar en jurist. Det är speciellt viktigt när det gäller företagsförvärv eller överlåtelser av olika slag.

Advokatens roll i det här sammanhanget är att klargöra ansvarsfrågorna.

– Vi vet inte alltid var gränserna går, förklarar Leif Berglund. Vi har inte den kompetensen men det finns fall där revisorer trots detta har gått in på områden han eller hon inte helt behärskar.

Han tycker att revisorerna borde lära sig mer juridik, inte minst avtalsrätt och liknande. Många klienter med små företag förväntar sig nämligen att revisorn är lite allt i allo, som kan lösa det mesta som kan dyka upp.

– När det kommer upp frågor och problem som ligger nära andra kompetensområden, då föreslår jag att vi kopplar in en expert. Överhuvudtaget tror jag på en dialog styrelse-revisor-advokat-skatteexpert-försäkringskonsult.

Men om en utomstående expert måste kopplas in, då ska det vara på klientens uppdrag. Ofta frågar då klienten vad det kostar att rådfråga en advokat.

”Dyrare än att anlita mig”

– Ja det är dyrare än att anlita mig, brukar jag svara då säger Leif Berglund och ler. Men det är så pass viktigt att det måste ha sitt pris. Den kostnaden måste klienten ta. Och ofta följer han eller hon rådet, även om det ibland förekommer att man skjuter upp beslutet.

Han tycker att samarbetet mellan revisorer och advokat mest har varit till nytta.

– Jag har inte upplevt någon konkurrens. Tvärtom tror jag att de båda yrkesgrupperna har givit varandra jobb. Under de trettio år jag har verkat i branschen har det blivit mer och mer avtal eftersom lagarna och bestämmelserna har blivit fler och alltmer komplicerade. Men relationerna mellan de två yrkesgrupperna är ungefär desamma. Revisorerna har givit advokaterna fler uppdrag på grund av ökad avtalsskrivning, medan advokaterna givit revisorerna jobb genom alla konkursutredningar.

Syftet med en konkursutredning är ju bland annat att fastställa om det förevarit någon brottslig verksamhet. Det är en lite annorlunda verksamhet för en revisor, men ändå en uppgift vi är väl lämpade för, tycker Leif Berglund.

I en konkursutredning blir kanske just den delen lite mer påtagligt än vid en vanlig revision. Men även vid en sedvanlig revision ska vi utreda om det finns förbjudna lån eller andra oegentligheter, vi ska göra en balansavstämning osv.

Leif Berglund betonar dock att han inte gjort särskilt många konkursutredningar.

– Det finns ju byråer som nästan bara lever på det. Men jag tror inte det är så bra i längden. Det kan vara ett bra komplement. Men dels minskar den delen av branschen, dels är det inte så bra att fastna i att bara göra utredningar. Det är viktigt för en revisor att vara ute på fältet.

Stora förändringar

Samtidigt tror han att hela branschen just nu genomgår stora förändringar.

– Jag tror att vår marknad kommer att minska med 20–25 procent och sedan stabilisera sig på den nivån. Det som kan medföra nya arbetsuppgifter är förslaget att inrätta funktionen som administrator. Här kan det kanske uppstå en konkurrenssituation mellan oss och advokaterna eftersom uppgiften som administrator innebär en del affärsmässiga bedömningar och advokater är ofta mer affärsinriktade än vi.

– Men om man slopar revisionsplikten i mindre bolag, som faktiskt är ryggraden i svenskt näringsliv, då får det mycket stora konsekvenser för oss, avslutar Leif Berglund. Då minskar vår bransch mycket kraftigt, samtidigt som de ekonomiska brotten och trycket på skattemyndigheterna ökar.

Pär Trehörning