Balans nr 6–7 1994

Debatt: Vem kan vara administrator i konkurser?

Vid läsning av artikeln ”Vem skall få bli administrator i konkurser?”, Balans nr 4/94 sid 17, kan man lätt få intrycket av att det bara existerar två yrkeskategorier som besitter den kompetens, som en s.k. administrator behöver; nämligen revisorer och jurister. Är detta verkligen sant och är det inte lite av ett skråtänkande?

Uppsving när skråväsendet försvann

Nobelpristagaren North m.fl. har visat att borttagandet av just skråen var en faktor bakom det fantastiska ekonomiska uppsving som Västvärlden har fått uppleva de två senaste århundradena. ”Full” frihet och ”full” konkurrens fick råda.

I artikeln säger Marcus Näslund, bolagsjurist, att ”Den bästa administratorn är antagligen en driven affärsman som har både ekonomisk och juridisk kompetens”.

Det finns i Sverige idag en ganska stor, välutbildad och inte minst affärsmässigt driven yrkesgrupp, företagskonsulterna. Många av dessa konsulter besitter de nödvändiga kompetenserna och bör därför på sikt mycket väl kunna fylla rollen som administratorer i konkurser.

Kanske man skulle kunna tänka sig att en ny yrkesgrupp borde till, administrator, och där den kompetensmässiga tyngdpunkten, förutom inom ekonomi och juridik, till väsentlig del borde ligga inom affärsmannaområdet?

Som jag ser det torde en sådan kompetenssammansättning klart vara att föredra mot bakgrund av de nya reglernas andemening; nämligen att rädda och ge företag bästa förutsättningarna och inte minst för ett fortsatt liv i en snabb föränderlig företagsvärld!

Jahn Öberg, civ. ek. och företagskonsult