Innehåll

Balans nr 8–9 1994

Revisorn & småföretagen

Revision i små företag är en ständigt intressant fråga. Ty det är ju så att flertalet företag är små. Småföretagens vardag är följaktligen också vardagen för flertalet kvalificerade revisorer. Därför domineras detta nummer av Balans av en serie artiklar kring detta tema.

Den senaste tiden har debatten varit hård – efter ett utspel från Roy Blom, ordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Han vill ta bort revisionsplikten i de minsta aktiebolagen. Det skulle bli billigare för dessa företag. Och bättre för redovisningskonsulterna. Eller kanske för revisorerna...?

Först i det här temablocket möter ni bl.a. två auktoriserade revisorer och två av deras respektive klienter i två mindre företag. De berättar om hur de konkret upplever vardagen i revisor/klientrelationen.

Och vad säger bankerna om att ta bort revisionsplikten för de små bolagen? Vi frågar chefen för ett bankkontor i Göteborg med 700 företagskunder. Vi får veta att företagsengagemangen följs upp på ett helt annat sätt än tidigare och att revisorernas betydelse ökar.

Debatten om revisionsplikten leder också direkt till ”lejonets kula”, i detta fall Hallstahammar, där SRF-basen driver sin redovisningsbyrå. Han svävar inte på målet.

Vi besöker även redovisningskonsulternas kongress i Visby – där auktor revisor Lars Lundberg representerade FAR. Han undrar bl.a. om redovisningskonsulterna klarar sig i konkurrensen med revisionsbyråerna om revisionsplikten begränsas. Revisionsbyråer kan ju i så fall ta hand om redovisningstjänsterna också. Kanske håller SRF i stället på att såga av den gren man sitter på?

Auktor revisor Stig Nilsson, styrelseordförande i Ernst & Young, har också hörts i debatten. Han vill att statsmakterna gör det mindre krångligt att vara småföretagare. Kräver han ändå att revisionsplikten ska finnas kvar för de minsta bolagen? Nej, alls icke! Släpp loss, säger han.

Vad händer där revision är frivillig – som den i stort sett är i USA? Den frågan har gått till auktor revisor Claes Dahlén. Han har arbetat i över fem år hos Coopers & Lybrand i San José, Kalifornien.

Slutligen intervjuas tre unga civilekonomer som gjort en omfattande undersökning av förhållandena mellan ett stort antal småföretagare och revisorer i Helsingborgsregionen. En del av resultaten kan möjligen föranleda viss självkritik inom revisorskåren.

Inge Wennberg