Efter något års diskussioner har BDO Revision AB bestämt sig för att förlägga all sin utbildning (utom på konsultsidan) hos IREV (Institutet för Revisorsutbildning som ägs av FAR och SRS 75/25).

– Vi är lite för små, och dessutom lite för decentraliserade, för att få en rimlig kostnad på en tillräckligt bra utbildning i egen regi, säger auktor revisor Johan Kjellström, VD för BDO.

– Vi ökar servicegraden gentemot BDO nu, säger Anders Lundberg, VD på IREV. Vi hjälper dem med kompetensutveckling, föreslår åtgärder på arbetsplatsnivå och ser över behov och inriktning på några års sikt.

Detta är det första avtalet i sitt slag.

– Vi för den här dialogen med några byråer av olika storlek, men vi har inte någon ny stor totalöverenskommelse på gång för ögonblicket, säger Anders Lundberg.

Och han påpekar också att det naturligtvis kan vara lättare för IREV att få ta hand om t.ex. redovisningsutbildningen med dess generella regler än den ofta något mer byråanpassade revisionsutbildningen.

Det nu aktuella avtalet omfattar alltså all utbildning utom på konsultsidan (och den introducerande, byråspecifika handledningen).

– Det här löper i ett år och vi ser bara positivt på utvecklingen, säger Johan Kjellström. En annan fördel är att vi har fått en egen kontaktperson på IREV som vi alltid kan vända oss till.

Förhållandet mellan byråernas egen utbildning och IREVs har diskuterats då och då under senare år.

Några av de största byråerna har omfattande egen utbildning, i första hand till personalen, men också till kunder och andra intresserade. Den externa delen av kursverksamheten kan ses som ett marknadsföringsinstrument från dessa företag.

Det betyder också att från de byråerna kommer inte lika många deltagare på IREVs kurser – och det är i sin tur ett förhållande som ibland har beklagats av representanter för mindre byråer.

Man menar att det blir bättre för alla parter när deltagarna kommer både från mindre och större byråer.

Bengt Holmquist