Innehåll

Balans nr 5 1998

Nyheter: Klarspråk i FAR-texter

Rekommendationer och andra texter från FAR ska granskas av en språkvårdare. Språket i allt som FAR skriver ska vara klart, lättläst och – förstås – korrekt.

Det beslöt FARs styrelse vid sitt aprilsammanträde. Till att börja med kommer alla gällande rekommendationer och uttalanden att bearbetas. Eftersom den språkliga översynen naturligtvis inte får medföra någon ändring i sakinnehållet kommer de justerade texterna att underställas de ansvariga kommittéerna för yttrande. Texter på styrelsenivå kommer sedan att gå till styrelsen för slutligt godkännande. Målet är att de genomgångna texterna ska kunna publiceras i Samlingsvolymen 1999. Rekommendationen Revisionsprocessen undantas dock, eftersom styrelsen överväger om den bör ersättas med en svensk version av internationella standards (ISA).

Styrelsen beslöt samtidigt att alla nya rekommendationer och uttalanden ska språkgranskas innan de fastställs.

Det blir språkkonsulten civilekonom Janet Gardell som kommer att stå för översynen. Hon arbetar sedan ett halvår tillbaka som konsult åt FAR Förlag. Hon har bland annat hållit lunchseminarier på FARs kansli för medarbetare som arbetar mycket med svenska språket.