IAS finns numera tillgängligt också på CD-ROM. Abonnemanget kostar 120 pund per år och beställs hos IASC, London.

Rolf Rundfelt