Den europeiska revisorsfederationen FEE:s generalsekreterare sedan många år, irländaren John Hegarty, lämnade sin befattning i somras och flyttade till Världsbanken i Washington. FEE har nu funnit en ny generalsekreterare, belgaren Henri Olivier, 52.

Henri Olivier är en bekant profil i det europeiska samarbetet. Han var aktiv redan i den gamla Groupe d’Études, som var en av föregångarna till FEE. Han är generalsekreterare i det belgiska Institut des Reviseurs d’Entreprises (IRE) sedan 1988 och professor i redovisning och revision vid universitetet i Liège.

Han tillträder sin nya befattning på deltid den 1 november och på heltid i början av 2000.