Innehåll

Balans nr 10 1999

Finforum: Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro

Johan Bygge, ekonomidirektör och IT-ansvarig på Electrolux, talade om bolagets förberedelser för notering och redovisning i euro.

– Vi jobbar inte så mycket med regler, standards och redovisning. Det är faktiskt den lilla biten när det gäller att anpassa oss till euro, sa han.

Electrolux-koncernen omsätter ca 117 miljarder, varav ungefär en tredjedel i EMU-området.

– Det här är något som gynnar större spelare, ansåg han. Unionen tar bort skydd och handelshinder och logistik och strukturer blir enklare.

Det blir på sikt färre produktvarianter och dessutom minskar valutariskerna påtagligt.

Bygge gjorde en kort genomgång av koncernens projektarbete med euroövergången (där man använt Finland och Luxemburg som pilotprojekt med start redan 1 januari 1999).

Problem och utmaningar ligger i stor utsträckning på marknad och prissättning:

Dels kan inte längre priserna variera så mycket när de går att jämföra. Han använde försiktigtvis en Sony-TV för att illustrera skillnaderna mellan EU-länderna.

– Men det är likadant för oss.

Dels blir prisbilden en annan; gamla s.k. price points, som är viktiga för konsumentvaror, blir förlegade i EMU:

En tvättmaskin som i Spanien idag kostar 89 900 pesetas skulle efter eurokovertering ha en prislapp på 540:31, en inte fullt så slagkraftig prissättning i återförsäjarledet.

– Både kalkyler och produktspecifikationer måste ändras påpekade Johan Bygge.

När det gällde datanpassningen var han ganska lugn.

– Det är en betydligt mindre fråga än År 2000-problemet, menade han. Även om det finns sådana som kan göra ett problem av t.ex. tredje decimalen vid triangulering.

Och på en fråga från ABB:s ekonomichef Tomas Ericsson instämde Bygge i det önskvärda att kunna använda dollar som konsolideringsvaluta.

– En politisk fråga som väckts i flera länder och avfärdats här i Sverige, kommenterade Göran Tidström.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...