Innehåll

Balans nr 10 1999

Finforum: Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer

Du skall inte ha några andra föredömen än IASC. Så inledde Rolf Rundfelt sin årliga dragning om vilka slutsatser han kommit fram till i sin bok ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar”.

– Men det verkar som om hänvisningarna till IAS och US GAAP minskar, menar Rundfelt.

– Jag tycker att kvaliteten på årsredovisningar har höjts, men samtidigt blir de också mer svårtillgängliga.

I årets bok har han främst tittat på avvikelser från Redovisningsrådets rekommendationer, vilka ska bygga på IASC:s paket.

– Om vi tar redovisning av samgåenden så finns ett antal avvikelser. Redovisningsrådets akutgrupp har exempelvis tydligt sagt att intellektuellt kapital ej är goodwill.

Som exempel på avvikelser tog Rundfelt Linné när det gäller poolning, Skandigen – omvända förvärv, Volvo – goodwillavskrivningar på 40 år, Turnit – intellektuellt kapital ej goodwill.

Apportemissioner, dvs. avvikelser från RR 1:96 om Koncernredovisning finns hos bl.a. Columna och Magic House.

– Avvvikelserna när det gäller konvertibler är många fler än tidigare. Ett exempel på detta är Sälenstjärnan.

– Jämförelsestörande poster är ett återkommande problem. En tredjedel av alla företag har posten, men vad lägger man egentligen in i begreppet? Det finns en oklarhet här. Detta trots att akutgruppen och Fondbörsen har gått ut med specifikation om vad som bör ingå i posten.

När Rolf Rundfelt kritiserade SKF AB om bristande nothänvisningar bad företagets informationschef om ordet. Lars G Malmer visade Rundfelt var han i årsredovisningen kunde finna den information han saknade.

– Jag ger dig rätt, bemötte Rundfelt som har sagt att detta var den sista ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar”.

Trots det kunde inte Peter Malmqvist låta bli att fråga:

– Vad tror du boken kommer att handla om nästa år?

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...