Innehåll

Balans nr 10 1999

Finforum: Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer

Du skall inte ha några andra föredömen än IASC. Så inledde Rolf Rundfelt sin årliga dragning om vilka slutsatser han kommit fram till i sin bok ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar”.

– Men det verkar som om hänvisningarna till IAS och US GAAP minskar, menar Rundfelt.

– Jag tycker att kvaliteten på årsredovisningar har höjts, men samtidigt blir de också mer svårtillgängliga.

I årets bok har han främst tittat på avvikelser från Redovisningsrådets rekommendationer, vilka ska bygga på IASC:s paket.

– Om vi tar redovisning av samgåenden så finns ett antal avvikelser. Redovisningsrådets akutgrupp har exempelvis tydligt sagt att intellektuellt kapital ej är goodwill.

Som exempel på avvikelser tog Rundfelt Linné när det gäller poolning, Skandigen – omvända förvärv, Volvo – goodwillavskrivningar på 40 år, Turnit – intellektuellt kapital ej goodwill.

Apportemissioner, dvs. avvikelser från RR 1:96 om Koncernredovisning finns hos bl.a. Columna och Magic House.

– Avvvikelserna när det gäller konvertibler är många fler än tidigare. Ett exempel på detta är Sälenstjärnan.

– Jämförelsestörande poster är ett återkommande problem. En tredjedel av alla företag har posten, men vad lägger man egentligen in i begreppet? Det finns en oklarhet här. Detta trots att akutgruppen och Fondbörsen har gått ut med specifikation om vad som bör ingå i posten.

När Rolf Rundfelt kritiserade SKF AB om bristande nothänvisningar bad företagets informationschef om ordet. Lars G Malmer visade Rundfelt var han i årsredovisningen kunde finna den information han saknade.

– Jag ger dig rätt, bemötte Rundfelt som har sagt att detta var den sista ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar”.

Trots det kunde inte Peter Malmqvist låta bli att fråga:

– Vad tror du boken kommer att handla om nästa år?

Bengt Holmquist och Åsa Johansson