Innehåll

Balans nr 12 1999

Årsstämman 1999: Z blir FAR++ – men hur blir det med specialisterna?

Det blev ingen diskussion på FARs årsstämma när punkten ”diskussion om bildande av ny branschförening” stod på dagordningen. Enligt de ursprungliga planerna skulle ett beslut om en gemensam förening ha fattas samtidigt av de båda revisorsorganisationernas stämmor den 26 november 1999 – men nu blev det ju inte riktigt så.

I stället presenterade ordföranden Ingvar Pramhäll planerna för det fortsatta arbetet på det f.d. projekt Z, nu kallat FAR++. Det handlar fortfarande om en förening för kvalificerade revisorer och specialister men nu är det ett arbete som bedrivs av FAR utan medverkan från SRS. Ett förslag kommer att presenteras under våren.

Tidigare på dagen hade ett av seminarierna handlat om ”En ny organisation för revisionsbyråbranschen”. Där diskuterade Peter Clemedtson, revisor och corporate finance från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Per Jacobsson, managementkonsult från Arthur Andersen, och Anders Walander, skattejurist på KPMG, under ledning av Ingvar Pramhäll.

Av den diskussionen framgick att specialisterna nog hellre diskuterade branschförening än ledamotsförening – trots ordförandens försiktiga tillrättaläggande – och att intresset hittills varit måttligt.

– Jag vet inte att någon av mina kolleger varit engagerad i frågan, sa Anders Walander.

Så småningom kom man dock fram till att en intresseorganisation – av något slag – nog skulle kunna fungera som ett slags kvalitetsstämpel för de ca 2 000 kvalificerade specialisterna på byråerna.

Man diskuterade också inträdeskrav, sektioner och frågan om varför man inte på en gång kunde öppna den nya föreningen för alla de 10 000 som arbetar på FAR-byråer.

Johan Kjellström från BDO efterlyste än en gång vision och ungdomssatsning före namnfrågor och organisation (se även Balans nr 8–9/1999).

Och specialisterna höll delvis med honom: den nya organisationen måste bejaka den verksamhet som faktiskt pågår i branschen, menade t.ex. Peter Clemedtson.

Referat: Bengt Holmquist

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...