Innehåll

Balans nr 4 1999

Internationellt: Avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv

Frågan om redovisning av kostnader för omstrukturering i samband med förvärv behandlas i en nyligen utgiven rekommendation av IASC (IAS 22 revised 1998). Enligt den rekommendationen medges en avsättning under förutsättning att det förvärvande företaget angett i samband med offentliggörandet av förvärvet att det har för avsikt att genomföra vissa åtgärder. Åtgärderna måste också preciseras inom en tremånadersperiod.

IASC:s beslut att tillåta avsättning kritiserades av flera av IASC:s ledamöter för att stå i strid med IASC:s principer för redovisning av avsättning som de kommer till uttryck i IAS 37. Eftersom det förvärvande företaget knappast kan anses ha en skyldighet att genomföra omstruktureringsåtgärder innan förvärvet är genomfört saknas nämligen den grundläggande förutsättningen för att få redovisa en avsättning, dvs. att det föreligger ett åtagande.

Australien är ett av de länder som förklarat att deras ambition är att införa IAS. I en diskussions-PM tas frågan upp om hur avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv bör redovisas. Det australienska redovisningsrådet föreslår där att man skall gå emot IAS 22 (revised) eftersom någon skyldighet att genomföra åtgärderna inte föreligger. Avsättningen skall istället redovisas i det förvärvade bolaget om förutsättningarna motsvarande IAS 37 är uppfyllda. Avsättningar för kostnader avseende åtgärder som bolaget kan avstå från att genomföra är inte avsättningsgrundande. Det är sålunda inte förenligt med Australiens uppfattning om hur IAS 37 skall tolkas att göra avsättningar exempelvis för åtgärder som har med utbildning av personal, byte av ekonomisystem, flyttning av kontor etc. avsättning kan endast göras för åtgärder som leder till åtaganden gentemot utomstående, exempelvis varsel om personalinskränkningar.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...