Innehåll

Balans nr 6–7 1999

Nyheter: Hegarty lämnar FEE – och börjar på Världsbanken

John Hegarty lämnar i slutet av juni posten som generalsekreterare i FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) och övergår då till en befattning på Världsbanken i Washington.

Irländaren Hegarty har innehaft generalsekreterarposten i FEE sedan organisationen bildades 1986, och dessförinnan var han under ett par år också anställd på företrädaren UEC. Tidigare arbetade han för Arthur Andersen.

På Världsbanken ska han närmast syssla med dess projekt för förbättring av styrning, redovisning och transparens i Europa och Centralasien.

FEE:s styrelse har påbörjat sökandet efter en efterträdare.