Balans nr 8–9 1999

En ny branschorganisation: Lugn debatt på FAR-dag

Den 17 juni hade FAR en extra ”FAR-dag” för att bland annat diskutera en ny förening. Samma dag hade SRS sin ordinarie årsstämma där en eventuellt ny förening också diskuterades.

Till deltagarna hade i förväg sänts ut ett diskussionsunderlag som efteråt skulle bearbetas vidare och senare bli ett egentligt prospekt. Ett prospekt som var tänkt att utgöra beslutsunderlag vid stämmor i både FAR och SRS den 26 november och den 8 april 2000. Om det blir positiva beslut hos båda föreningarna är det tänkt att verksamheten kan dra igång den 1 maj 2000.

Här följer två kortfattade referat av vad som sades denna torsdag.

Lugn debatt på FAR-dag

Ett 30-tal ledamöter hade mött upp på den extrainsatta FAR-dagen när frågan om en ny organisation skulle diskuteras.

– Vi har i arbetsgruppen tagit fram detta diskussionsunderlag och är förutom i en fråga helt eniga. Vi återkommer till den senare, inledde Ingvar Pramhäll. Och det ska bli en ledamotsorganisation, även om branschtanken med företagsmedlemmar har varit uppe.

Han fortsatte:

– Frågan om vad en ny organisation ska heta var uppe redan vid vårt första möte, men lades åt sidan. Vi tyckte att kultur- och miljötanken var viktigast.

Vad kommer en ny organisation få för ekonomiska effekter?

– FAR har större ekonomiska förutsättningar för exempelvis utvecklingsarbete. Men det kommer att bli poolning, dvs. vi lägger ihop balansräkningarna, menade Pramhäll. En skillnad mot tidigare för oss FAR-ledamöter är att exempelvis styrelsearbetet kommer att bli arvoderat.

– I stort sett kommer nog avgifterna ligga på samma nivå som idag, eventuellt något högre.

Avgiftsstrukturerna är olika hos FAR och SRS och kommer att ändras.

Sedan diskuterades den fråga som gör att arbetsgruppen inte är helt enig. SRS VD Martin Johansson hade reserverat sig i inflytandefrågan.

Han menar att man måste säkerställa inflytandet från små byråer. SRS styrelse ställer sig bakom denna reservation.

– FARs styrelse tycker att det är olyckligt att ha sådant inskrivet i stadgarna. Vi tycker att man ska låta demokratin råda och att det är valberedningens uppgift att finna en väl avvägd sammansättning av ledamöter från små och stora byråer i beslutande organ.

Frågan om huruvida specialister i nätverk ska kunna vara med i den nya organisationen eller inte kommer att vidarebehandlas och till en början kommer endast specialister på revisionsbyråerna att komma ifråga.

En ledamot undrade hur 1 + 1 ska bli 3?

– Inriktningen ska vara densamma som idag för revisorerer. Den nya organisationen ska på samma sätt som FAR och SRS gör ta tillvara ledamöternas intresse, menade Pramhäll.

Och FARs vice ordförande Mats Fredricson fortsatte:

– I min vision ser jag en chans att föra tillbaka revisionsprodukten i fokus, att stärka tjänsten både internt och externt.

Vidare framfördes att man i samband med en ny organisation bör ta chansen att marknadsföra ledamöternas tjänster mer aktivt.

– Man ser bara revisorerna i media i negativ bemärkelse. Vi måste synas även i positiva sammanhang.

En deltagare tog upp frågan om sektioner och om man kunde lindra kraven på om man som ledamot vill bli adjungerad till en annan sektion än den man tillhör. Synpunkter på att den nya organisationen måste vara modernare och inte så gammalmodig framfördes också. (Se vidare intervju med Johan Kjellström på nästa uppslag.)

– Vi tar till oss era synpunkter och arbetar vidare i denna anda. Processen fram till den nya organisationen är en mängd avstämningar, avslutade Ingvar Pramhäll.

Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...