Ungefär 250 revisorer och redovisare hade lockats till Göteborg när IREV för första gången genomförde en redovisningsdag.

– Vi har under flera år haft planer på att starta redovisningsdagar, säger Gun Weckman som är ansvarig för IREVs redovisningsutbildning.

Föreläsare var Cajsa Drefeldt, Sten-Eric Ingblad och Stefan Kylebäck som redan är igång med planläggningen för nästa omgång redovisningsdagar som skall äga rum i maj 2000.

– Nu händer allt så rasande fort och det är svårt att ta till sig allt nytt inom området. En dag med allt samlat tror vi hjälper många att få ett grepp om mängden nyheter. Redovisningsdagarna har kommit för att stanna, menar Gun Weckman.