Innehåll

Balans nr 1 2000

Nyheter: Därför sätter DI ut namn på varnade revisorer

Dagens industri har börjat publicera Revisorsnämndens utslag i disciplinärenden. Och man gör det med namn i samtliga ärenden, något som väckt tydliga reaktioner bland en del av landets revisorer.

– Det är flera som vid det här laget har hört av sig till oss och undrat över det här, säger DI:s chefredaktör Hasse Olsson till Balans.

– Självklart kan man diskutera om det är riktigt att skriva ut namn även på de revisorer som fått varning och erinran. Men vi ska vara nyttiga för företagen, berätta om sådant de ska se upp med, och då har vi gjort den bedömningen att vi måste publicera namnen. Annars har ju företagaren ingen möjlighet att reagera.

Är publiceringen av RNs utslag i Dagens Industri en del i någon policyförändring?

– Nej, det handlar inte om något stort policybeslut, säger Olsson.