Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg bildades officiellt den första januari 1998, men arbetet kom igång sommaren 1998 när alla flyttade från olika håll till gemensamma lokaler. EBM är en åklagarmyndighet uppdelad på tre kammare. På varje kammare arbetar en integrerad grupp av åklagare, ekonomer, administratörer och poliser. EBM har även en egen spaningsavdelning som punktmarkerar yrkeskriminella och bedriver preventiv ekonomisk kontroll.

Enligt avdelningschefen och åklagare Lars Willquist, hade aldrig några 220 miljoner kronor i form av obetalda skatter, momspengar med mera, kunnat plockas tillbaka om inte EBM för Västra Götaland inrättats.

– Under en följd av år har ekobrottsbekämpningen gett ett mycket magert resultat. Anmälningar från skattekontoret har inte kunnat tas om hand i tid, och eftersom ekobrott är en färskvara har bevisningen varit borta när det blivit dags att utreda, säger Lars Willquist.

– När vi nu samordnar våra resurser kan vi klippa till vid rätt tidpunkt när de står med byxorna vid knäna.

Han är mycket belåten med EBM:s första verksamhetsår som inneburit att högarna med ärenden sjunkit med 16 procent. Tidigare skulle tre åklagare ta hand om lika många mål som 19 åklagare nu delar på.

– Förhoppningsvis kommer detta innebära en uppstramning av skattemoralen. Förut har det varit så att folk som fuskat med skatten å det grövsta fått villkorlig dom och en uppmaning av tingsrätten att inte göra om det. De fina bilarna och de 25 miljonerna i Karibien har de fått behålla, säger Lars Willquist.

EBM finns även i Stockholm och Malmö.