Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: ”Händelserikt år med många stora och viktiga frågor”

Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt år, med många stora och viktiga händelser både nationellt och internationellt. Så inledde FARs ordförande Ingvar Pramhäll blocket med Aktuella FAR-frågor.

– Mycket tid har ägnats åt arbetet med en ny förening, projekt Z. Efter sommaren begärde SRS time-out bl.a. på grund av inflytandefrågan. FAR driver nu projektet vidare under arbetsnamnet FAR++. (Se Balans nr 12/99.) Vi får se om SRS hoppar på under processen.

Därefter följde lägesrapporter från ett antal FAR-aktiva:

 • Bo Hjalmarsson informerade om läget i det största uppdrag som FAR har tagit på sig, nämligen översättningen av ISA. (Se Balans nr 3/99.)

  – Vi har nu klarat ungefär en tredjedel och ligger något bättre än tidsplanen. Vi ska vara klara 2001 och ikraftträdandet beräknas till 2002.

 • Göran Tidström, Deputy President i FEE, berättade om FEE:s uppgift som språkrör och att man varit extra aktiva när det gäller redovisningsfrågor.

  – På grund av en full agenda med många viktiga frågor så har FEE detta år fått tillstånd att öka sin budget med 35–40 %.

 • Sigvard Heurlin, ledamot i Redovisningsrådet samt Technical adviser i IASC:s Board, informerade om IASC:s nya struktur som ska vara igång 2001. (Läs mer på sid. 8–9 i detta nummer.)

  Den nya styrelsen ska bestå av 14 ledamöter varav 12 heltidsanställda och 2 deltidsanställda. Kompetens kommer att vara viktigare än geografisk spridning och det ska bli en högre frekvens av möten.

 • Tommy Bergendahl, ledamot av kvalitetsnämnden, berättade att av cirka 420 FAR-byråer så är 15 hittills kontrollerade, på 15 pågår kvalitetskontroll och man har ytterligare cirka 15 ansökningar.

  – Jag vill vädja till er: se kontrollen om den kvalitetsstämpel det är och ansök så snart som möjligt.

 • Björn Markland, som själv varit med i revisionsbolagsutredningen, var glad över en positiva utgången av det arbetet.

  – Utredningen var enhällig vilket bådar gott för framtiden.

Slutligen talade Ingvar Pramhäll om arbetet i FARs styrelse och samrådsgrupperna med bl.a. Revisorsnämnden och RSV.

– FAR bygger i grunden på ett personligt engagemang från ledamöter genom styrelse och kommittér samt från kansliets personal.

Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson