Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt år, med många stora och viktiga händelser både nationellt och internationellt. Så inledde FARs ordförande Ingvar Pramhäll blocket med Aktuella FAR-frågor.

– Mycket tid har ägnats åt arbetet med en ny förening, projekt Z. Efter sommaren begärde SRS time-out bl.a. på grund av inflytandefrågan. FAR driver nu projektet vidare under arbetsnamnet FAR++. (Se Balans nr 12/99.) Vi får se om SRS hoppar på under processen.

Därefter följde lägesrapporter från ett antal FAR-aktiva:

 • Bo Hjalmarsson informerade om läget i det största uppdrag som FAR har tagit på sig, nämligen översättningen av ISA. (Se Balans nr 3/99.)

  – Vi har nu klarat ungefär en tredjedel och ligger något bättre än tidsplanen. Vi ska vara klara 2001 och ikraftträdandet beräknas till 2002.

 • Göran Tidström, Deputy President i FEE, berättade om FEE:s uppgift som språkrör och att man varit extra aktiva när det gäller redovisningsfrågor.

  – På grund av en full agenda med många viktiga frågor så har FEE detta år fått tillstånd att öka sin budget med 35–40 %.

 • Sigvard Heurlin, ledamot i Redovisningsrådet samt Technical adviser i IASC:s Board, informerade om IASC:s nya struktur som ska vara igång 2001. (Läs mer på sid. 8–9 i detta nummer.)

  Den nya styrelsen ska bestå av 14 ledamöter varav 12 heltidsanställda och 2 deltidsanställda. Kompetens kommer att vara viktigare än geografisk spridning och det ska bli en högre frekvens av möten.

 • Tommy Bergendahl, ledamot av kvalitetsnämnden, berättade att av cirka 420 FAR-byråer så är 15 hittills kontrollerade, på 15 pågår kvalitetskontroll och man har ytterligare cirka 15 ansökningar.

  – Jag vill vädja till er: se kontrollen om den kvalitetsstämpel det är och ansök så snart som möjligt.

 • Björn Markland, som själv varit med i revisionsbolagsutredningen, var glad över en positiva utgången av det arbetet.

  – Utredningen var enhällig vilket bådar gott för framtiden.

Slutligen talade Ingvar Pramhäll om arbetet i FARs styrelse och samrådsgrupperna med bl.a. Revisorsnämnden och RSV.

– FAR bygger i grunden på ett personligt engagemang från ledamöter genom styrelse och kommittér samt från kansliets personal.

Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson