Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: ”Händelserikt år med många stora och viktiga frågor”

Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt år, med många stora och viktiga händelser både nationellt och internationellt. Så inledde FARs ordförande Ingvar Pramhäll blocket med Aktuella FAR-frågor.

– Mycket tid har ägnats åt arbetet med en ny förening, projekt Z. Efter sommaren begärde SRS time-out bl.a. på grund av inflytandefrågan. FAR driver nu projektet vidare under arbetsnamnet FAR++. (Se Balans nr 12/99.) Vi får se om SRS hoppar på under processen.

Därefter följde lägesrapporter från ett antal FAR-aktiva:

 • Bo Hjalmarsson informerade om läget i det största uppdrag som FAR har tagit på sig, nämligen översättningen av ISA. (Se Balans nr 3/99.)

  – Vi har nu klarat ungefär en tredjedel och ligger något bättre än tidsplanen. Vi ska vara klara 2001 och ikraftträdandet beräknas till 2002.

 • Göran Tidström, Deputy President i FEE, berättade om FEE:s uppgift som språkrör och att man varit extra aktiva när det gäller redovisningsfrågor.

  – På grund av en full agenda med många viktiga frågor så har FEE detta år fått tillstånd att öka sin budget med 35–40 %.

 • Sigvard Heurlin, ledamot i Redovisningsrådet samt Technical adviser i IASC:s Board, informerade om IASC:s nya struktur som ska vara igång 2001. (Läs mer på sid. 8–9 i detta nummer.)

  Den nya styrelsen ska bestå av 14 ledamöter varav 12 heltidsanställda och 2 deltidsanställda. Kompetens kommer att vara viktigare än geografisk spridning och det ska bli en högre frekvens av möten.

 • Tommy Bergendahl, ledamot av kvalitetsnämnden, berättade att av cirka 420 FAR-byråer så är 15 hittills kontrollerade, på 15 pågår kvalitetskontroll och man har ytterligare cirka 15 ansökningar.

  – Jag vill vädja till er: se kontrollen om den kvalitetsstämpel det är och ansök så snart som möjligt.

 • Björn Markland, som själv varit med i revisionsbolagsutredningen, var glad över en positiva utgången av det arbetet.

  – Utredningen var enhällig vilket bådar gott för framtiden.

Slutligen talade Ingvar Pramhäll om arbetet i FARs styrelse och samrådsgrupperna med bl.a. Revisorsnämnden och RSV.

– FAR bygger i grunden på ett personligt engagemang från ledamöter genom styrelse och kommittér samt från kansliets personal.

Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...