Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: En ny syn på oberoende, hot och objektivitet

I det mest välbesökta seminariet på FAR-dagen gick auktor revisorerna Anders Holm, KPMG (Regelkommitténs ordförande) och Gilbert Larsson, SET (medlem av regelkommittén och FARs styrelse) genom det som kallats En logisk syn på oberoendet.

Det handlar om en internationell utveckling där synen på revisorns oberoende ändrats från regelstyrning, intuitiva bedömningar och nationella olikheter till ramverk, logiska analysmodeller och internationell harmonisering.

Denna nya syn har vuxit fram genom bl.a. den engelska föreningens (ICAEW) modell, EUs grönbok och FEE:s rapport Statutory Audit Indepence och nått den svenska Revisionsbolagsutredningen. (För en utförlig sammanfattning av utredningens syn hänvisas till Björn Marklands artikel i Balans nr 4/99).

I analysmodellen finns alltså skyldighet för revisorn att för varje uppdrag pröva de omständigheter som kan rubba förtroendet för opartiskhet eller självständighet. Och om det föreligger förtroenderubbande omständigheter ska man avböja eller avsäga sig uppdraget. Dock kan man åta sig uppdraget om ”erforderliga motåtgärder” kan vidtas.

Hoten mot opartiskheten och självständigheten kan vara egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap/förtroende, skrämsel eller hot. De kan vara allmänna eller knutna till uppdraget. De behöver inte gälla revisorn själv utan även hela revisionsgruppen.

Mot denna bakgrund gick man sedan igenom katalogen av risker och möjligheter i olika fall och pekade på de exempel finns i t.ex. Revisionsbolagsutredningen, FEE-rapporten och ett nytt utkast från IFAC.

De här reglerna gäller auktoriserade och/eller godkända revisorer (i hel revisionsgrupp) liksom indirekt andra medarbetare på byråerna. De konsulter som beviljas inträde som ledamöter i ett nytt FAR omfattas givetvis också.

Avslutningsvis gavs några exempel på situationer som måste bedömas: Hjälp till klient med urval vid anställning, värdering vid företagsförvärv, due diligence-utredningar, hyresförhållande med klient och flera andra exempel.

Balans återkommer i ett senare nummer med en genomgång av den pågående utvecklingen vad gäller lag och praxis beträffande bl.a. oberoende- och jävsfrågorna.

Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...