Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: Nätverk ger små byråer möjlighet att konkurrera

Hur kan en liten byrå möta de krav på bred kompetens som ställs i både revisions- och rådgivningsverksamhet? Det diskuterades på ett seminarie under ledning av Lars Lundberg, FARs kvalitetsnämnd, och Ulf Nankler, FARs styrelse. Medverkade gjorde också advokaten Stig Rindborg, affärsjurist och ofta anlitad som ”nätverksspecialist” av mindre revisionsbyråer.

Lars Lundberg började med en genomgång av vilka krav som ställs på en revisionsbyrå och specifikt på en liten byrå samt revisionsbyråbranschens tjänsteutbud och kompetensområden.

Därefter diskuterades utifrån dessa punkter möjligheter och problem: Vilka kompetensområden i en liten byrås verksamhet kräver specialister – och i så fall vilka specialister?, En liten byrå måste lösa ev. behov genom nätverk och/eller byråsamverkan? Hur är balansen?, Finns några ”legala” problem med externa specialister? T.ex. beträffande tystnadsplikten, dokumentations-, jävs- och försäkringsfrågor?, Uppkommer problem/fördelar beträffande utbildning och kvalitetskontroll i en kompetensbred liten byrå?

Ulf Nankler pekade på det positiva med nätverk:

– Eftersom förväntningarna på specialistkunskaper finns från klienter och en liten byrå normalt inte har specialister anställda fungerar nätverk mycket bra. Dessutom måste specialisterna avlämna rapport.

Han undrade dock om det finns någon risk när det gäller tystnadsplikten och frågade Stig Rindborg om hans erfarenheter på detta område.

– Jag har anlitat revisorer och ekonomer och då vet alla att tystnadsplikt råder. Anlitar man däremot någon utanför advokat- och revisorskårerna så måste man försäkra sig om sekretessen.

I detta sammanhang diskuterades också om en revisors försäkring gäller om en utomstående expert gör felaktiga bedömningar.

– Vilka specialister behöver en liten byrå söka samarbete med?

Skattespecialister, IT-specialister, miljö-specialister, HR-specialister och brottsmålsadvokater är en bra bas kom deltagarna i seminariet fram till.

– Men vi får inte glömma att de flesta revisorer också är specialister på något/några områden och har ett djup i sina kunskaper, inflikade en seminariedeltagare. Det är också så att många av de som idag är blivande revisorer redan när de börjar på byrån har stor kompetens inom IT och skatt.

– Man måste också ställa frågan: vilken typ av klienter har jag? Innan man kan bestämma vilka specialister man behöver, sa någon.

Stig Rindborg menade att man inte ska begära att en revisor ska vara brottsmålsadvokat.

Under diskussion framkom också synpunkten att det vore bra att även specialister kan vara med i en branschorganisation eftersom man då kan erbjuda dessa ett delägarskap.

– Kommer alla specialister i framtiden vara anställa på storbyråer?, undrade Lars Lundberg.

Svaret var enhälligt, nej.

– Vi ska som idag ge kunden bästa möjliga service. De små byråerna kan den traditionella revisionen. De stora byråerna är för styrda av specialister, tyckte en av åhörarna.

– Spontant tror jag att revisions-kompetensen finns på alla byråer. Men mycket hänger på individen, möjligheterna finns bara man vill, menade Stig Rindborg.

Lars Lundberg avslutade seminariet med en fundering inför framtiden:

Den lilla byrån kan idag i ”gynnsamma och lyckliga stunder” få fördelarna att överväga nackdelarna – i synnerhet med en lämplig (begränsad) klientstruktur och ”eldsjälar”.

Är detta möjligt på sikt med tanke på utvecklingen i näringslivet och på att den lilla byråns kvalitet är känslig för störningar? Att driva småskalig verksamhet – men med den stora byråns resurser som back up – är inget dåligt alternativ.

Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...