Innehåll

Balans nr 1 2000

FAR-dagen 1999: Ska revisorer och advokater få rätt att samarbeta?

Under titeln Juridiska tjänster ledde advokaterna Claes Sjölin och Terje Grönn – den senare även generalsekreterare i Den norske Revisorförening – ett seminarium om olika frågor förknippade med Multi Disciplinary Partnership, MDP.

MDP avser samarbete som för att etablera en bred kompetensbas förenar verksamhet i företag på marknader för t.ex. redovisning, revision, skatte- och affärsrådgivning, juridik och IT i samma organisation.

Här avsågs i första hand samarbete som revisionsbolag och advokatbyråer har sökt etablera. Dessa har nekats dispens av Advokatsamfundet med hänvisning till att advokaternas oberoende skulle äventyras om revisorer medgavs delägarskap i rörelsen.

Seminariet delades in i fem avsnitt som speglade gällande svensk rätt, pågående mål i EG-domstolen, MDP i Norge, konflikter och möjligheter, samt rådande svenskt synsätt på MDP.

Claes Sjölin talade om svensk gällande rätt och praxis avseende sammanslagning av advokatverksamhet med annan verksamhet. Av rättegångsbalkens kap. 8 § 4 st. 3 framgår att Advokatsamfundet har möjlighet att ge dispens för sammanslagningar. Man har dock intagit en restriktiv hållning och inte lämnat någon dispens.

I EG-domstolen pågår sedan mitten av augusti ett mål som hänskjutits dit för förhandsavgörande. Nederländska PricewaterhouseCoopers hade inlett ett samarbete med en advokatbyrå men fått det underkänt av det nederländska advokatsamfundet. Detta ville inte tillåta samarbete som skulle kunna äventyra advokaters oberoende.

Den fråga som EG-domstolen prövar är om advokatsamfundets regler anses strida mot Romfördragets förbud mot otillåten konkurrensbegränsning resp. om tillämpningen av reglerna utgör ett missbruk av dominerande ställning. Enligt tidigare praxis kan ett advokatsamfund anses utgöra en företagssammanslutning. Romfördragets artiklar motsvaras i den svenska konkurrenslagens §§ 6 resp. 19.

Terje Grönn sammanfattade förhållandena för MDP på den norska marknaden. Där är samarbete mellan advokatbyråer och revisionsbyråer i princip möjligt och t.ex. räknas PricewaterhouseCoopers som en av Norges fyra största advokatbyråer. Den stora frågan i Norge är i stället vissa konsekvenser av att advokater och revisorer lyder under helt olika oberoenderegler. När avtal träffas mellan revisions- och advokatbyråer blir kårerna bundna av den andra kårens regler vilket naturligtvis blir svårhanterligt.

Seminariet övergick sedan till att belysa konflikter och möjligheter:

Till fördelarna med MDP hör större marknad, vidare klientbas, kortare informationsvägar mellan experter och minskad konjunkturkänslighet.

Till frågetecknen hör jävsproblem, oberoendekonflikter och en begränsning av klienter p.g.a. revisorsrollen.

Mot bakgrund av utvecklingen och målet i EG-domstolen kan man undra om det svenska synsättet kommer att förändras. Advokatsamfundet har nyligen förklarat att det inte tänker ändra ståndpunkt. Det blir därför intressant att följa utvecklingen i EG-domstolen. Skulle regeringen ingripa och i så fall till stöd för vilken sida? Hur agerar EG:s övriga medlemsstater?

Claes Sjölin betonade att Advokatsamfundet har ett drygt år på sig att ta ställning. Därför vore det kanske klokt av samfundet att besluta om lämpligt utformade dispensvillkor i stället för att passivt avvakta utvecklingen.

Av Staffan Eklöf, Bengt Holmquist och Åsa Johansson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...