Moderatledaren bo Lundgren har föreslagit en ny företagsform. Det skulle i princip räcka med en vanlig kassabok för vissa småföretag, framför allt kanske inom tjänstesektorn.

Han menade att det i den nya ekonomi ofta handlar om idéer snarare än maskininvesteringar och att man då också skulle kunna förenkla reglerna.

Balans har bett moderatledaren att utveckla sina synpunkter.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland, Pär Trehörning

Du föreslår alltså en ny företagsform. Kan du förklara lite närmare för Balans läsare?

Syftet bakom den nya företagsformen är att underlätta för de allra minsta företagen. För den som vill starta verksamhet på egen hand eller möjligen med någon anställd är dagens regelsystem krångligt och hindrar säkert många från att ta steget.

Tanken är att man genom att avstå från en del av de regler på skatteområdet som sannolikt inte behöver användas för denna typ av företag, exempelvis reglerna om räntefördelning och periodiseringsfond, kan förenkla kraven på redovisning och uppgiftslämnande. Självfallet finns kraven på ordnad bokföring och dokumentation kvar.

Exempel på företag där detta nya regelsystem skulle kunna fungera väl är olika former av serviceföretag, som med säkerhet kommer att växa upp i än större utsträckning när den oundvikliga förändringen av beskattningen av hushållsnära tjänster kommer.

Det här måste väl handla om enmansföretag snarare än fåmansföretag?

– Förslaget handlar om enskild firma med möjligen någon anställd, inte om aktiebolag eller handelsbolag.

Vad händer när de växer? Småningom måste man väl börja periodisera och skriva som vanligt etc.?

– När ett företag som har de förenklade reglerna (det kan ju diskuteras om det är en ny företagsform eller en förenklad form av enskild firma) växer, skall så småningom dagens regler gälla, även om det finns ett rejält behov av förenklingar också i detta avseende. Bland annat bör de så kallade. 3:12-reglerna för fåmansbolag i princip slopas.

Ska det vara obegränsat personligt ansvar?

– Ja.

Här behövs kanske inga revisorer. Eller? Hur ser du f.ö. på revisionsplikt i vanliga småföretag? I EG är det ju inte obligatoriskt? Flera av dina partikamrater har också motionerat om att avskaffa den statliga tillsynen. Håller du med dem?

– I den nya företagsformen är det inte tänkt att finnas revisorer. Det innebär naturligtvis att kreditvärdigheten får bedömas på samma sätt som för övriga företag som idag inte omfattas av revisionsplikt.

När det gäller förslaget om avskaffad statlig tillsyn och revisionsplikten i vanliga småföretag finns det anledning att se över reglerna. Jag har personligen ingen deciderad uppfattning om vad denna översyn bör landa i utan avvaktar bättre underlag.