Innehåll

Balans nr 10 2000

Karl-G Giertz, varför slutar du i Balans redaktionskommitté?

– Jag har varit med så länge nu så att jag tycker att det är dags för nya krafter att ta vid. Det har varit roligt att arbeta med kommittén och med redaktionen. Och nu har vi förändrat tidningen lite på ett bra sätt. Därför känns det lätt och riktigt att lämna över till yngre krafter att styra Balans i fortsättningen.

Du började i redaktionskommittén 1981 och blev ordförande tio år senare. Hur tycker du att tidningen utvecklats under den tiden?

– Man kan väl säga att Balans har blivit proffsigare med åren. Det var en utveckling som tog FARt redan på 80-talet. Det är glädjande att vi samtidigt har lyckats hålla kvaliteten uppe.

När du blev ordförande i kommittén hösten 1991 så hoppades du på mer fri och obunden debatt i Balans. Har det blivit så?

– Kanske inte så som jag hoppats på. Och vid något tillfälle har vi väl tvingats konstatera att det inte alltid är så högt i tak i branschen. Men visst har det varit debatt i Balans spalterna och det gläder mig. Det är viktigt. Men jag kan ibland vara lite bekymrad över att kåren har svårt att debattera alla frågor öppet och obundet.

Du menade också att vi skulle bredda innehållet i Balans eftersom den nya revisorsrollen innehåller fler och fler bitar. Har det blivit så?

– Inte riktigt som jag trodde, bredden har ökat, men inte så mycket. Och det beror naturligtvis på att Balans som är en liten tidning med liten redaktion inte kan lämna sin nisch och ta upp kampen med vanliga affärs- eller datatidningar, t.ex. Det vore dumt att försöka.

Hur tror du tidningen ser ut om tio år?

– Den har ungefär samma innehåll som nu, men har utvecklats vidare efter de nya riktlinjerna: mer lättläst men med bibehållen hög kvalitet. En tidning som alla i branschen känner att de måste slå upp direkt när den kommer, inte något man sparar till senare.

Vad ska du göra nu?

– Jag tänkte fortsätta som revisor på KPMG.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland, Pär Trehörning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...