Innehåll

Balans nr 10 2000

Internationellt: Beslut om Agriculture-rekommendation viktigaste frågan på IASC-mötet

IASC sammanträder i Tokyo den 16–20 oktober. Programmet är mindre digert än vanligt vilket återspeglar att det rör sig om IASC:s sista egentliga sammanträde. Visserligen finns ett möte inplanerat till mitten av december. Det är dock tänkt framför allt som en avskedsföreställning, möjligen i kombination med ytterligare diskussioner om redovisningen av finansiella instrument.

Den viktigaste frågan i Tokyo gäller beslut om att ge ut en rekommendation om Agriculture. Ur svensk synvinkel är detta intressant eftersom det berör skogsföretagen. Om förslaget till ny rekommendation går igenom skall skogsföretagen ta upp det verkliga värdet av sina skogsinnehav i sina balansräkningar och redovisa värdeförändringarna löpande i resultaträkningen. Om förslaget går igenom är ännu oklart. Det skulle dock förvåna mot bakgrund av att rösterna var 8–8 när ett liknande förslag lades fram rörande värdering av förvaltningsfastigheter. Kompromissen den gången blev att man införde ett fritt val mellan verkliga värden och anskaffningsvärden. Det skulle inte förvåna om resultatet blev detsamma för det nu aktuella projektet.

Av vikt för Sverige är också ett beslut om ändring av rekommendationen om pensioner. Om det förslag som lagts fram för styrelsen antas innebär det att svenska företag kommer att kunna nettoredovisa sina pensionsskulder mot eventuella tillgångar i sina pensionsstiftelser.

Ytterligare en punkt på agendan är att IASC, vid detta liksom många av de tidigare sammanträdena, kommer att diskutera det förslag till ny rekommendation om finansiella instrument som är tänkt att ersätta IAS 39. Förslaget är i stort sett klart och kommer antagligen att skickas ut före årets slut.

Slutligen kan nämnas att några av de som deltar i sammanträdet antagligen kommer att intervjuas om sitt intresse av att medverka i den nya styrelsen. Bortåt 200 personer har anmält sitt intresse av att medverka. Enligt uppgift har ett fyrtiotal av dessa valts ut för intervjuer, varav alltså några i samband med Tokyo-mötet. Ett besked om vilka som utsetts kommer i bästa fall i mitten av november. Det betyder antagligen att det inte blir möjligt att börja arbetet i den nya styrelsen från årsskiftet som planerat. En tidpunkt som nämnts är i stället den 1 april.

Redaktör: Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...