Innehåll

Balans nr 10 2000

Internationellt: Hur fastställer man anskaffningsvärdet för aktier som emitteras i samband med ett företagsförvärv?

Ett stort praktiskt problem gäller hur företag fastställer anskaffningsvärdet för apportaktier i samband med företagsförvärv. Nuvarande svenska regler utgår ifrån anskaffningsvärdet skall baseras på genomsnittskursen under 10 dagar omedelbart före affärens offentliggörande. Den här regeln har sitt ursprung i amerikanska bestämmelser. Nyligen har den amerikanska motsvarigheten till den svenska Akutgruppen (EITF) gjort ett uttalande av vilket framgår att om det sker en omförhandling av priset efter offentliggörandet skall anskaffningsvärdet bestämmas med utgångspunkt från förhållandena vid tidpunkten för omförhandlingen.

Redaktör: Rolf Rundfelt