Innehåll

Balans nr 10 2000

Internationellt: EU-kommissionen och IASC

Som tidigare rapporterats har EU-kommissionen signalerat att de avser att kräva att alla europeiska noterade företag skall upprätta sina årsredovisningar på basis av IAS från och med 2005. Kommissionen har också sagt att detta förutsätter att man tillsätter en grupp som skall verifiera att de olika IAS-rekommendationerna är förenliga med vad kommissionen anser vara acceptabelt.

Inom Europa pågår ett intensivt arbete med att hitta former för hur implementeringen av IAS skall kunna genomföras på ett smidigt sätt. En av de personer som är mycket aktiv är Göran Tidström, vice ordförande i FEE, dvs. den europeiska revisorsorganisationen. Vad FEE och många andra vill undvika är att kommissionen börjar välja och vraka bland olika IAS och mellan olika optioner. Det man önskar är att granskningen av IAS skall göras av en teknisk kommitté bestående av representanter från olika europeiska organisationer, FEE, de europeiska börserna, europeiska finansanalytiker osv. Kommitténs beslut skulle sedan underställas politikernas bedömning, möjligen i form av ett beslut av den kontaktkommitté som består av representanter från alla medlemsländernas justitiedepartement. Utgångspunkten är dock att politikernas inblandning skall bli så liten som möjligt för att inte riskera en politisering av frågan om vilka redovisningsregler som skall gälla i framtiden.

Om FEE:s tankar vinner gehör hos EU-kommissionen är det ännu för tidigt att uttala sig om. Även medlemsländerna kan ha invändningar. Vad de i praktiken gör om FEE:s förslag skulle gå igenom är ju att avsäga sig möjligheten att påverka hur noterade företag redovisar. ÅRL skulle alltså sättas ur spel för dessa företag.

Vad som också krävs är att EU-kommissionen snabbar på sitt arbete med att revidera de nuvarande redovisningsdirektiven. Kommissionen verkar nämligen insistera på att de IAS som de noterade företagen skall tillämpa, ryms inom direktiven. Man har alltså inte valt den enkla lösningen, nämligen att säga att direktiven inte gäller för noterade företag. Därför vill det till ganska stora förändringar. Det arbetet bör vara klart före utgången av 2001 för att tidtabellen skall hålla. Med tanke på EU-byråkratin verkar det osannolikt. Det är nog därför inte uteslutet att införandet av IAS kommer att försenas.

Redaktör: Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...