Innehåll

Balans nr 11 2000

Noteringar: Så vill Revisorsnämnden undersöka oberoendet

När Inger Blomberg från Revisorsnämnden var inbjuden till FARs stockholmskrets för att tala vid oktober månads lunch, berättade hon bl.a. om en ny metodik för att få in oberoendefrågorna i det löpande tillsynsarbetet:

– Vi ska försöka titta närmare på relationen mellan revisionsarvode och konsultarvode i en del uppdrag för att se om det kan leda oss vidare, berättar hon för Balans.

Tanken bakom den nya metoden är alltså att en stor andel konsultation i uppdraget skulle kunna fungera som en signalflagga för att fortsätta och utreda det förhållandet närmare.

Vid sitt möte den 18 december kommer RN nu att gå vidare och närmare diskutera både metodfrågorna och inriktningen inför det fortsatta arbetet.

– Det ingår ju i det uppdrag som vi har att även kontrollera oberoendet, påpekar hon. Och det är ett område som kanske hittills har fått stå tillbaka något för den vanliga tillsynen där man mer ser till de allmänna kvalitetsfrågorna.

I samband med redovisningen av SUT-verksamheten (systematisk uppsökande tillsyn) vill hon också gärna poängtera att det absolut inte är så att merparten av fallen går vidare och blir disciplinärenden.

– Jag tycker att det är viktigt att säga att i det övervägande flertalet av de granskningar vi har gjort ute på revisionsbyråerna finner vi ett mycket väl genomfört revisionsarbete, där det inte finns något att klaga på, betonar Inger Blomberg.