Innehåll

Balans nr 11 2000

Noteringar: Så vill Revisorsnämnden undersöka oberoendet

När Inger Blomberg från Revisorsnämnden var inbjuden till FARs stockholmskrets för att tala vid oktober månads lunch, berättade hon bl.a. om en ny metodik för att få in oberoendefrågorna i det löpande tillsynsarbetet:

– Vi ska försöka titta närmare på relationen mellan revisionsarvode och konsultarvode i en del uppdrag för att se om det kan leda oss vidare, berättar hon för Balans.

Tanken bakom den nya metoden är alltså att en stor andel konsultation i uppdraget skulle kunna fungera som en signalflagga för att fortsätta och utreda det förhållandet närmare.

Vid sitt möte den 18 december kommer RN nu att gå vidare och närmare diskutera både metodfrågorna och inriktningen inför det fortsatta arbetet.

– Det ingår ju i det uppdrag som vi har att även kontrollera oberoendet, påpekar hon. Och det är ett område som kanske hittills har fått stå tillbaka något för den vanliga tillsynen där man mer ser till de allmänna kvalitetsfrågorna.

I samband med redovisningen av SUT-verksamheten (systematisk uppsökande tillsyn) vill hon också gärna poängtera att det absolut inte är så att merparten av fallen går vidare och blir disciplinärenden.

– Jag tycker att det är viktigt att säga att i det övervägande flertalet av de granskningar vi har gjort ute på revisionsbyråerna finner vi ett mycket väl genomfört revisionsarbete, där det inte finns något att klaga på, betonar Inger Blomberg.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...