De interna kontrollsystemen och internrevisionen i EU har utsatts för stark kritik, inte minst i Sverige.

Nu har den ansvarige kommissionären för reformarbetet, Neil Kinnock, publicerat de principer som ska styra arbetet. De nya reglerna (som avses vara genomförda i december 2002) ska bl.a. göra det möjligt att på ett mycket bättre sätt säkra och övervaka oberoende och kvalitet på internrevisionen.

– När vi genomfört de nya reglerna får Kommissionen tillgång till ett samlat nätverk av internrevisorer som arbetar enligt internationellt erkända standards, kommenterar Kinnock.