Arthur Levitt, stridbar ordförande för SEC (Securities and Exchange Commission), USA:s motsvarighet till Finansinspektionen, väntar inte på att en ny president ska bestämma sig om revisorernas oberoende.

Med amerikanskt språkbruk vill han alltså inte vara en ”lame duck” (egentligen en halt anka som brukar få bli lam i svensk översättning). Så brukar man ju kalla en avgående president under tiden fram till den nye presidentens tillträde.

Strax före presidentvalet, som när detta skrivs inte avgjorts, meddelade Levitt nämligen att SEC möjligen var redo att ta ställning till frågan om revisorernas oberoende redan vid ett öppet möte den 15 november.

Det har spekulerats i att kritiken från Levitt mot storbyråernas konsultverksamhet (se bl.a. Balans nr 6–7/2000), inte skulle få stöd av Bush om denne vann valet. Det är ju bl.a. SEC:s inställning som legat bakom storbyråernas beslut att på olika sätt skilja sig från konsultverksamheten.

I uttalandet säger Levitt:

– Jag vet att det finns de som skulle föredra att vi sköt upp den här frågan i ett halvår. Jag respekterar kongressledamöternas och branschföreträdarnas synpunkter, när de menar att SEC borde senarelägga beslutet, men jag tror inte att den förseningen skulle tjäna de amerikanska investerarnas intressen.

Något senare meddelade f.ö. KPMG att en tidigare planerad börsintroduktion av konsultdelen skulle senareläggas p.g.a. den turbulenta marknaden och osäkerheten om presidentvalet.

Fortsättning lär följa.