Redovisningsrådet (RR), ger ut rekommendationer på redovisningsområdet.

Balans kommer under rubriken ”Redovisningsrådets rekommendationer” löpande att publicera sammanfattningar av nya eller omarbetade rekommendationer. Sammanfattningarna är korta (ej heltäckande) och den som ska tillämpa rekommendationerna kan beställa fullständiga versioner från RR på hemsidan: www.redovisningsradet.se. Rekommendationerna publiceras också årligen i FARs Samlingsvolym.

Vi börjar i detta nummer med RR15 Immateriella tillgångar och RR19 Verksamheter under avveckling.