Balans nr 11 2000

Finforum: 2000 – året då allting hände i europeisk redovisning

Den avslutande programpunkten på årets Finforum behandlade internationell harmonisering på olika nivåer under rubriken Redovisningsrådet, IASC och EU-kommissionen – vad händer?

Lars Ohlsson-Leijon, ordförande i RR och auktor revisor Göran Tidström från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (och vice-president i FEE, den europeiska revisorsorganisationen) presenterade läget.

– Nu har saker och ting gått IASC:s väg, konstaterade Ohlsson-Leijon. Och det är roligt för oss i Rådet som tidigt slog in på den linjen.

Han pekade främst på tre saker:

 • Att IASC tagit fram en ny organisation.

 • Att IOSCO (tillsynsmyndigheternas internationella organisation) godkänt crossborder IAS (utom fyra stycken, och dock inte heller förbehållslöst).

 • Att EU beslutat sig för ”the way forward”, arbetet med en gemensam kapitalmarknad har accelererat. Från 2005 gäller IAS i koncernredovisningen, inte US GAAP.

Han berättade om Rådets utgivningstakt: till och med i år 27 stycken IAS-baserade rekommendationer.

– Nu får vi en i det närmaste fullständig uppsättning redovisningsrekommendationer, sa Ohlsson-Leijon. Detta har vi inte tidigare haft i Sverige.

Det här medför att den tid är förbi då Sverige kan skriva egna rekommendationer. Men det betyder också att Sverige nu kan göra anpassningen inför 2005 i mycket god tid.

Han påpekade dock att det krävs flera beslut på europeisk nivå innan projektet är i hamn.

Året då proppen gick

Göran Tidström instämde i lägesbeskrivningen – 2000 var året då proppen gick och det började hända saker.

– Europa agerar nu på bred front och stöder globala standards som dessutom ska vara IAS.

En annan viktig sak är att redovisningsfrågorna nu har nått upp på den politiska nivån. Göran Persson och den franske premiärministern Lionel Jospin diskuterar även sådana frågor i samband med stafettväxlingen mellan ordförandeländerna.

Och det har funnits en del frågor att diskutera när det gäller den framtida redovisningen:

 • Ska IAS vara en plikt eller en möjlighet?

 • Hur hantera US GAAP?

 • Hur ska man göra med EU-direktiven?

 • Måste det vara ett europeiskt godkännande?

 • Hur påverka IASC?

Tidström pekade på flera saker som måste till i fortsättningen: Europa måste ge praktiska bidrag till IASC med samlad röst; det måste tas initiativ för att ändra EU-direktiv (kan vara kontroversiellt): alla IAS måste värderas tekniskt; det måste finnas en guide för implementeringen.

– Det här är nödvändigt, sa Tidström. Det finns ingen ”IAS light”!

Han talade avslutningsvis också om de kommande politiska processerna och om de goda möjligheterna att systemet skulle komma att fungera som en övervakad självreglering. Där skulle ändå rekommendationerna vara under den privata sektorns kontroll och de nationella rollerna också komma att ändras radikalt.

Texter: Bengt Holmquist och Åsa Johansson.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...