Innehåll

Balans nr 12 2000

Inledning

I detta nummer handlar det mycket om FAR; om ny förening, ny ordförande och FAR-dagens seminarier.

Utvecklingen vad gäller reglerna för revisorns oberoende har diskuterats flitigt och Balans sammanfattar. EU har tagit ett steg in i framtiden med reglerna om elektronisk handel.

Samtidigt diskuterar Sven Olof Arlebäck Kreugerkonkursen.

Nog kan man väl dra paralleller och kanske också lära av historien. Och t.ex. fråga sig hur dagens bankstruktur sett ut med andra granskningsmän 1932. Tänk förresten om det då hade blivit Kreuger & Toll som nu delat ut gratistidningar i Stockholms tunnelbana ...