Det har under hösten hänt mycket i frågan om hur revisorns oberoende ska definieras och hanteras. Den amerikanska myndigheten har svängt (även om det fortfarande diskuteras hur mycket). EU har haft ett möte i Berlin där man också diskuterat frågan. Och de internationella branschorganisationerna fortsätter att hävda analysmodellen i stället för amerikansk regelstyrning. Balans sammanfattar här en del av vad som hänt. FARs generalsekreterare tecknar bakgrunden och ordföranden i FARs regelkommitté ger FARs syn på den aktuella situationen.

Medverkande denna månad: Anders Holm, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland