De svenska börsföretagen hör till de allra mest positiva till EUs förslag att införa IAS (International Accounting Standards) som gemensam standard från 2005.

Det visar en undersökning som PricewaterhouseCoopers gjort genom att fråga drygt 700 finanschefer i stora europeiska företag.

De svenska direktörernas inställning till att införa IAS är till 80 procent positiv, vilket är strax över genomsnitter för EU. Minst positiva är företagen från Tyskland, Irland och Finland.

Medverkande denna månad: Anders Holm, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland