Ulf Nankler från FARs styrelse ledde seminariet som bl.a. handlade om produkten ”WebTrust”.

WebTrust, som är en slags ”kvalitetsstämpel” på en webbsida, är utvecklad av den amerikanska revisorsföreningen American Institute of Certified Public Accountants AICPA och den kanadensiska The Canadian Institute of Chartered Accountants CICA. AICPA/CICA garanterar produkten och sluter avtal med revisorsorganisationer/revisionsbyråer om att få utfärda WebTrust.

Inom FAR har en arbetsgrupp, där bland andra Ulf Nankler ingått, studerat Web-Trust och FARs styrelse beslutade vid sitt sammanträde i september att gå vidare och skriva avtal med AICPA/CICA. FAR väntar (när detta skrivs) på ett kontraktsförslag.

Den danska föreningen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har under året skrivit avtal med AICPA/CICA och utbildat cirka 50 revisorer i WebTrust.

– Vi har märkt ett stort intresse bland företagen, berättade Dorthe Tolborg, revisor på KPMG och en av de första i Danmark att licensera sig för att få utföra WebTrust. Hon sitter också med i FSR:s WebTrust-grupp.

Banker intresserade

Det är framförallt försäkringsbolag, nystartade dot.com-företag, etablerade e-handelsföretag som anmält sitt intresse. Men även finansinstitut och traditionella banker har visat intresse.

Dorthe Tolborg pekade på några punkter varför företagen väljer WebTrust, bl.a.:

  • Det är ett strategiskt verktyg i företagens marknadsföring.

  • Det ger användaren en säkerhet.

  • Det är ett uttryck för kvalitet, pga. att det är omfattande krav för att få sigillet.

Ett företag måste kunna visa att man lever upp till kriterierna under en tid innan man överhuvudtaget får sätta sigillet på sin webbsida. Därefter ska sigillet förnyas/kontrolleras var tredje månad, annars klipps länken mellan sigillet/logotypen och protokollet/garantin.

Ulf Nankler undrade om det var vanligt att samma revisionsbyrå levererade både den vanliga revisionen och WebTrust.

– I Danmark har vi både situationen när man har olika byråer för olika tjänster och där man köper både WebTrust och finansiell revision från samma revisionsbyrå.

Samtliga på podiet betonade att hur viktigt det är att produkten WebTrust verkligen fungerar, och att man därför måste våga gå över byrågränserna.

På seminariet medverkade också auktor revisor Peter Alnebring, som talade om hur arbetet idag ser ut på en revisionsbyrå och framtiden m.m. Och IT-revisorn Per Anders Eriksson, som behandlade bl.a riskhantering, kontrollhantering och åtgärdsplaner vid IT-revision.

Referat: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Lars-Gunnar Larsson, Stefan Melin