Balans nr 12 2000

FAR-dagen: Ett sigill som ska garantera e-handeln

Ulf Nankler från FARs styrelse ledde seminariet som bl.a. handlade om produkten ”WebTrust”.

WebTrust, som är en slags ”kvalitetsstämpel” på en webbsida, är utvecklad av den amerikanska revisorsföreningen American Institute of Certified Public Accountants AICPA och den kanadensiska The Canadian Institute of Chartered Accountants CICA. AICPA/CICA garanterar produkten och sluter avtal med revisorsorganisationer/revisionsbyråer om att få utfärda WebTrust.

Inom FAR har en arbetsgrupp, där bland andra Ulf Nankler ingått, studerat Web-Trust och FARs styrelse beslutade vid sitt sammanträde i september att gå vidare och skriva avtal med AICPA/CICA. FAR väntar (när detta skrivs) på ett kontraktsförslag.

Den danska föreningen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har under året skrivit avtal med AICPA/CICA och utbildat cirka 50 revisorer i WebTrust.

– Vi har märkt ett stort intresse bland företagen, berättade Dorthe Tolborg, revisor på KPMG och en av de första i Danmark att licensera sig för att få utföra WebTrust. Hon sitter också med i FSR:s WebTrust-grupp.

Banker intresserade

Det är framförallt försäkringsbolag, nystartade dot.com-företag, etablerade e-handelsföretag som anmält sitt intresse. Men även finansinstitut och traditionella banker har visat intresse.

Dorthe Tolborg pekade på några punkter varför företagen väljer WebTrust, bl.a.:

 • Det är ett strategiskt verktyg i företagens marknadsföring.

 • Det ger användaren en säkerhet.

 • Det är ett uttryck för kvalitet, pga. att det är omfattande krav för att få sigillet.

Ett företag måste kunna visa att man lever upp till kriterierna under en tid innan man överhuvudtaget får sätta sigillet på sin webbsida. Därefter ska sigillet förnyas/kontrolleras var tredje månad, annars klipps länken mellan sigillet/logotypen och protokollet/garantin.

Ulf Nankler undrade om det var vanligt att samma revisionsbyrå levererade både den vanliga revisionen och WebTrust.

– I Danmark har vi både situationen när man har olika byråer för olika tjänster och där man köper både WebTrust och finansiell revision från samma revisionsbyrå.

Samtliga på podiet betonade att hur viktigt det är att produkten WebTrust verkligen fungerar, och att man därför måste våga gå över byrågränserna.

På seminariet medverkade också auktor revisor Peter Alnebring, som talade om hur arbetet idag ser ut på en revisionsbyrå och framtiden m.m. Och IT-revisorn Per Anders Eriksson, som behandlade bl.a riskhantering, kontrollhantering och åtgärdsplaner vid IT-revision.

Referat: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Lars-Gunnar Larsson, Stefan Melin

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...