Innehåll

Balans nr 12 2000

Redovisningsrådets rekommendationer

Redovisningsrådet (RR), ger ut rekommendationer på redovisningsområdet.

Balans kommer under rubriken ”Redovisningsrådets rekommendationer” löpande att publicera sammanfattningar av nya eller omarbetade rekommendationer. Sammanfattningarna är korta (ej heltäckande) och den som ska tillämpa rekommendationerna kan beställa fullständiga versioner från RR på hemsidan: www.redovisningsradet.se. Rekommendationerna publiceras också årligen i FARs Samlingsvolym.

I Balans nr 11/2000 publicerades sammanfattningar av:

  • RR 15 Immateriella tillgångar (observera förtydligande nedan)

  • RR 19 Verksamheter under avveckling