Regeringen avser att lägga fram propositionen om oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (revisionsbolagsutredningen) under maj månad enligt hovrättsassessor Staffan Lind på Justitiedepartementet.

Viktiga frågor för regeringen är ägandet, fristående rådgivning och den av utredningen föreslagna analysmodellen. Som framgått av Balans nr 10/1999 finns, framför allt när det gäller rådgivningen och analysmodellen, olika åsikter om utredningens förslag.

Det hade naturligtvis varit enklare för oss om remissinstanserna hade varit eniga, konstaterar Staffan Lind som i övrigt inte vill lämna några kommentarer.

Pär Trehörning