Innehåll

Balans nr 3 2000

Nyheter: Stig von Bahr nominerad till EG-domstolen

Den svenska regeringen nominerade den 9 mars regeringsrådet Stig von Bahr till ledamot i EG-domstolen.

Stig von Bahr är född 1939 och har tjänstgjort bl.a. hos Riksdagens ombudsmän och i flera funktioner inom regeringskansliet, bl.a. som departementsråd i Finansdepartementet. Han utnämndes 1981 till kammarrättsråd i Göteborg och 1985 till regeringsråd. Sedan 1988 är von Bahr också medlem av Lagrådet.

För Balans läsare är han kanske främst känd som tidigare ordförande i Bokföringsnämnden och styrelseledamot i Finansinspektionen. Dessutom har han varit styrelseledamot i Domstolsverket.

Han har medverkat i utredningar, främst på det skatterättsliga området, bland dessa märks Kommittén om inflationskorrigerad inkomstbeskattning, Redovisningskommittén och Utredningen om reglerna förbeskattning av ägare i fåmansföretag.

Svensk ledamot i EG-domstolen är f.n. Hans Ragnemalm. Hans mandat går ut den 6 oktober.