Innehåll

Balans nr 3 2000

Nyheter: Stig von Bahr nominerad till EG-domstolen

Den svenska regeringen nominerade den 9 mars regeringsrådet Stig von Bahr till ledamot i EG-domstolen.

Stig von Bahr är född 1939 och har tjänstgjort bl.a. hos Riksdagens ombudsmän och i flera funktioner inom regeringskansliet, bl.a. som departementsråd i Finansdepartementet. Han utnämndes 1981 till kammarrättsråd i Göteborg och 1985 till regeringsråd. Sedan 1988 är von Bahr också medlem av Lagrådet.

För Balans läsare är han kanske främst känd som tidigare ordförande i Bokföringsnämnden och styrelseledamot i Finansinspektionen. Dessutom har han varit styrelseledamot i Domstolsverket.

Han har medverkat i utredningar, främst på det skatterättsliga området, bland dessa märks Kommittén om inflationskorrigerad inkomstbeskattning, Redovisningskommittén och Utredningen om reglerna förbeskattning av ägare i fåmansföretag.

Svensk ledamot i EG-domstolen är f.n. Hans Ragnemalm. Hans mandat går ut den 6 oktober.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...