Innehåll

Balans nr 5 2000

Debatt: KPMG/Wahlins-affären – en replik från Sveriges advokatsamfund

I Balans nr 3 i år återfinns en artikel om den undersökning som Hans Stenberg gjort om Advokatsamfundets styrelses hantering av den s.k. KPMG/Wahlins-affären. Jag har tidigare getts tillfälle att kommentera undersökningen men avböjt. Efter artikeln finns det emellertid skäl att – om än något motvilligt – säga något.

Inledningsvis vill jag säga att Advokatsamfundet inte har något emot revisorer. Tvärtom utgör ett nära och förtroendefullt samarbete mellan advokater och revisorer ofta en förutsättning för att företagare skall kunna erbjudas den service som de behöver – och kräver. Men det finns vissa grundläggande skillnader i våra olika yrkesroller, skillnader som är sakligt motiverade och som det är motiverat att upprätthålla. Att rådgivning sker under kontrollerade former är ett allmänt intresse värt att värna.

I artikeln i Balans refereras genomgående till Stenbergs undersökning. Advokatsamfundets styrelse ”kan ha brutit mot stadgarna”, begick ”grovt rättegångsfel” etc. Tendensen är klar, trots de reservationer som finns. Advokatsamfundets styrelse har inte handlat korrekt.

Stenbergs undersökning baseras på de två cirkulär som ledamöterna av Advokatsamfundet fick del av i samband med händelserna. Man kan alltid diskutera möjligheterna att på ett så begränsat material göra en fullödig rättslig analys, men jag ser ingen anledning att gå in i en sådan diskussion.

Det finns dock ofta utrymme för olika uppfattningar i rättsliga frågor och Advokatsamfundets styrelse har naturligtvis ingående analyserat de rättsliga förutsättningarna för gjorda ställningstaganden – och kommit till andra slutsatser än Stenberg.

Stenberg berör Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna och konstaterar att rätten att utöva advokatyrket är en civil rättighet i konventionens mening, med de krav som därmed följer. Stenberg synes säga att blotta omständigheten att en civil rättighet hotas medför att den beslutande instansen måste vara en domstol och att de krav som uppställs i artikel 6 i Europakonventionen omedelbart skall iakttas. Så kan emellertid knappast vara fallet. Däremot skall den omständigheten att en civil rättighet kränkts kunna bli föremål för domstolsprövning. Detta hindrar naturligtvis inte att förfarandet före en domstolsprövning också skall uppfylla högt ställda rättssäkerhetskrav – och det gör förfarandet inom Sveriges advokatsamfund.

I fråga om Stenbergs undersökning kan sammanfattningsvis följande sägas:

1) Den baseras på ett ofullständigt material.

2) Advokatsamfundets styrelse har inte – som Stenberg påstår – handlat i strid med stadgarna.

3) Europakonventionen ställer inte de krav som Stenberg föreställer sig i detta avseende.

Den pågående diskussionen om MDP och ”one stop shopping” handlar bland annat om vilka roller olika yrkeskategorier har i affärslivet och vilka syften som skall uppnås – sett ur många olika perspektiv. I en sådan debatt deltar Advokatsamfundet mer än gärna.

Anne Ramberg Generalsekreterare

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...