Innehåll

Balans nr 5 2000

25 år i BALANS – Jubileumskrönika

I maj år 2000 är det 25 år sedan det första ordinarie Balansnumret blev färdigt och trycktes i 3 500 exemplar.

251 utgåvor senare är det nu dags för jubileum, historik och framåtblickande. På de följande sidorna kan man följa en utveckling som naturligtvis också speglar FAR, branschen och den svenska ekonomin.

Egentligen började det ett par år tidigare när FAR funderade på en egen tidskrift och bildade en kommitté för detta. Ett testnummer av ”FAR INFORMATION” producerades under hösten 1973 och användes som underlag för de diskussioner som ledde till beslutet att gå vidare med utvecklingsarbetet.

Under det gångna kvartsseklet har Balans haft fyra olika redaktionsledningar, sammanlagt låtit trycka över tre miljoner exemplar och omsatt snart hundra miljoner kronor.

Liten har kanske inte blivit stor, men i alla fall växt till sig.

I vår 25-årskrönika kan man se flera utvecklingstendenser:

Tidningen utvecklas – i stort sett i takt med FAR – från en liten organisation med förtroendevalda och deltidsredaktör till en undan för undan mer professionaliserad produkt. Det gäller utseende, organisation och också skribenter: från de tunga artiklarna av ”de stora namnen” till mer av intervjuer och reportage.

När Balans skapades hade FAR omkring 500 ledamöter och det var många som engagerade sig starkt i den nya tidskriften. Idag har FAR omkring 2 000 ledamöter och avstånden ökar naturligtvis också mellan den enskilde ledamoten och Balans.

Något märks detta även i valet av artiklar om revisorerna och deras frågor: kollega eller konkurrent när storbyråerna blir större och färre, marknadsföring, tillsynsmyndighet, kvalitetskontroll, konsulter och samgående.

Krönikan speglar också omvärldsförändringar. Nu är det fler artiklar som behandlar internationella ämnen: harmonisering, europeiska revisorsfrågor, IASC:s rekommendationer, EMU och EU.

På 1970-talet skriver man mycket om inflationsredovisning och valutadifferenser. Så kommer en högkonjunktur och så en kristid, ämnena följer: vinstmått, latent skatt, olika ”affärer”, going concern och riskhantering.

Finansiella instrument, värdering av kunskapsföretag, miljöredovisning kommer också. Och naturligtvis speglar även behandlingen av datafrågor (från ADB till IT) utvecklingen ute i den stora världen.

Vi hoppas att jubileumskrönikan ska ge en intressant tillbakablick på ett kvarts sekel. Och att det hos läsarna kan väcka funderingar om hur framtiden kan tänkas se ut.

Vad behandlar en jubileumskrönika i Balans år 2025? Hur avlägset och annorlunda ter sig då det som vi håller på med i dagens tidning?

Balans jubileumskrönika 1975–2000 är skriven och sammanställd av Bengt Holmquist.

Urvalet i en svepande översikt av den här typen måste bli subjektivt, vi kan bara hoppas att inte någon av alla författare känner sig bortglömd eller felbehandlad i det här sammanhanget. Det är inte säkert att alla de viktigaste artiklarna är omnämnda – eller ens att alla omnämnda artiklar hör till de viktigaste.

På samma sätt kan sägas att samma skeende ofta låter sig beskrivas på flera sätt. Det är alltså möjligt att den som var med tycker sig minnas att det inte riktigt var så här gick det till, men vi tror ändå att den här beskrivningen av 25-åringen Balans levnadshistoria ganska väl speglar det som hänt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...